Hore
Kancelárie

Obnova Imrichovho seminára

Bratislava

Ranobarokový seminár (pôvodný latinský názov Collegium Emericanum) sa stal súčasťou zástavby Kapitulskej ulice pred polovicou 17. storočia na mieste dvoch stredovekých parciel. Najväčšie zmeny objektu boli dôsledkom adaptácií počas celého 20. storočia, keď budova už neplnila svoju pôvodnú funkciu kňazského seminára. Po odsťahovaní posledného nájomcu v r. 2017 bola pre ďalšie využitie budovy nutná komplexná obnova.

Investor uvažoval s ďalším využitím objektu v súlade s predchádzajúcimi funkciami – ako sídlo cirkevnej inštitúcie,  doplnené tromi apartmánmi pre hostí. Toto zadanie bolo v priebehu projektu upravené na administratívne priestory bez bližšej špecifikácie budúceho užívateľa, s tromi apartmánmi krátkodobého ubytovania.

Z pamiatkového hľadiska malo ísť o prezentovanie pôvodného vzhľadu budovy seminára v barokovej podobe podľa návrhov pamiatkovej obnovy z dvoch predošlých architektonicko-historických výskumov. Navrhované stavebné úpravy predpokladali len male zásahy do pôvodnej dispozície.

Riešenie dispozícií na poschodiach

Priestory 1.PP boli adaptované na vínnu pivnicu s toaletami a zázemím. Na 1.NP sa nachádza recepcia prístupná z podjazdu a dve kancelárie s príslušenstvom. Súčasťou dvora je aj otvorený priestor garáže a historická podzemná pasáž, ktorá v minulosti viedla k hradbám. Na 2.NP sa nachádzajú dve menšie kancelárie a najväčšia miestnosť v budove, využiteľná ako veľkopriestorová kancelária, alebo zasadacia, či prednášková miestnosť. Vonkajšia pavlač vedie do záhrady, ktorá leží na streche garáže a na klenbe historickej pasáže.

Na 3.NP boli priestory, aj pôvodne využívané na prechodné ubytovanie, upravené do podoby dvojizbového apartmánu. Okrem neho sú tam tri kancelárske priestory.

Najväčšie zmeny dispozície zaznamenal podkrovný priestor 4.NP. Pre zachovanie historického krovu vrátane väzných trámov tu bolo treba vytvoriť zdvojenú podlahu na drevenej konštrukcii, ktorej priestor bol využitý na vedenie nových rozvodov. V priestore, pôvodne využívanom ako sklad, vznikli dva dvojizbové apartmány. Na presvetlenie miestností boli vytvorené štíhle strešné okná bez zásahu do pôvodných krokiev, ktoré nahradili malé a nevyhovujúce vikiere.

Stavebno-technické hľadisko

Zo stavebno-technického hľadiska išlo okrem úprav dispozície najmä o odstránenie dlhotrvajúcich problémov stavby a záchranu historicky hodnotných prvkov. Rozsah prác zahŕňal odstránenie nevhodných cementových vrstiev omietky, sanáciu vlhkosti historických murív, nové interiérové a exteriérové okná a dvere podľa dobových analógií, povrchové a materiálové úpravy v interiéri aj exteriéri.

Do rozsahu reštaurátorskej, alebo umelecko-remeselnej obnovy boli zahrnuté viaceré prvky, napríklad oprava kamenného schodiska v celom rozsahu, kamenné portály hlavnej brány, dverí, okien aj prikurovacích otvorov, kované mreže na oknách uličnej fasády, či zábradlie na dvorovej pavlači. V niekoľkých miestnostiach bola obnovená výmaľba v pôvodnej farebnej škále a ornamentike.


Rekonštrukcia zaujala medzinárodnú porotu súťaže BIG SEE Awards 2022 a vyniesla tímu A3 ARCHITEKTI ocenenie v kategórii Architektúra. Autormi návrhu obnovy sú Ing. arch. Pavol Čechvala a Ing. arch. Bruno Welnitz. Na projekte spolupracovali Ján Synak a Peter Zigo.

Viac informácií
LokalitaBratislava
Rozloha845 m²
Ukončenie2020
Web-