Hore
Novinky

A3 ARCHITEKTI získali ocenenie BIG SEE Awards 2022

Takmer 400-ročný zanedbaný objekt na Kapitulskej ulici sa po rekonštrukcii v roku 2020 zmenil na štýlovú kancelársku budovu s tromi apartmánmi a strešnou záhradou v srdci Starého Mesta Bratislavy. Rekonštrukcia zaujala medzinárodnú porotu súťaže BIG SEE Awards 2022, ktorá podporuje kreatívne talenty v 21 európskych krajinách a vyniesla tímu A3 ARCHITEKTI ocenenie v kategórii Architektúra. Autormi návrhu obnovy sú Ing. arch. Pavol Čechvala a Ing. arch. Bruno Welnitz. Na projekte spolupracovali Ján Synak a Peter Zigo.

Objekt Imrichovho seminára s pôvodným latinským názvom Collegium Emericanum je národnou kultúrnou pamiatkou. Štvorpodlažný dom s prejazdom a pôdorysom v tvare “L”, tvorí súčasť pôvodnej uličnej zástavby z prvej polovice 17. storočia. Budovu postavili pre účely kňazského seminára len pár desiatok metrov od dómu sv. Martina, na Kapitulskej ulici. Do 20. storočia sa jeho architektúra menila len minimálne, bez vplyvu na vzhľad, vnútorné členenie a technické vybavenie. 

Keď už budova neplnila svoju pôvodnú funkciu, prešla väčšími úpravami. Počas 20. storočia ju postupne adaptovali pre potreby niekoľkých cirkevných organizácií a zmeny často necitlivo a nevhodne zasiahli do pôvodných konštrukcií. Napokon, keď sa odsťahoval posledný nájomca v roku 2017, nebolo iného východiska, iba sa pustiť do komplexnej obnovy objektu.  

Ocenenie BIG SEE Architecture Awards 2022

Projekt pod vedením ateliéru A3 Architekti vznikal v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom. Obnova sa zamerala na prezentovanie pôvodného vzhľadu budovy seminára v barokovej podobe a záchranu historicky hodnotných prvkov. Nová podoba, ktorá vychádza z predošlých architektonicko-historických výskumov, znamenala okrem iného na prvý pohľad zrejmú zmenu farebnosti fasád. Zo stavebno-technického hľadiska boli potrebné nielen úpravy dispozície, ale najmä odstránenie dlhotrvajúcich problémov stavby. Rekonštrukcia 4-podlažného objektu o čistej podlahovej ploche 845 m2 si vyžiadala celkové stavebné náklady takmer 1 mil. €. 


Spoluautor návrhu obnovy s ocenením BIG SEE 

Ing. arch. Pavol Čechvala po úspešnom absolvovaní štúdia Fakulty architektúry STU v Bratislave v roku 1997 pracoval pre viaceré renomované architektonické ateliéry na Slovensku a v Írsku. Od roku 2010 tvorí v zoskupení A3 ARCHITEKTI v skupine ATRIOS. Ako partner spoločnosti dohliada na kvalitu architektonických výstupov a zastrešoval viacero významných projektov po celom Slovensku, napríklad nákupné centrum Forum Poprad, obytný súbor Mlynská Bašta, obchodné centrum Vajnoria Bratislava, obytná zóna Južné mesto Bratislava a v súčasnosti Polyfunkčný komplex Zátišie. Viac informácií o projektoch štúdia nájdete na www.a3architekti.sk.