Hore
Rezidenčné

Polyfunkčný komplex Zátišie

Bratislava

„Projekt je kvalitný len do takej miery do akej sú kvalitné verejné priestory, ktoré ponúka,“

ing. Matej jelínek | head of residential development

Verejný priestor vnímame ako pridanú hodnotu pre všetkých obyvateľov, pracujúcich či susedov v danej lokalite.  V projekte ho ponúkame v podobe námestia. Zamerali sme sa na kvalitatívne parametre a vytvorili sme ho s predpokladom stať sa lokálnym centrom pre okolité obytné či administratívne zóny. Námestie bude ponúkať dostatok zelene, vodnú plochu, mestský mobiliár a možnosti pre kaviarne či gastro prevádzky, ktoré rozšíria občiansku vybavenosť.

Polyfunkčný komplex Zátišie má nielen z nášho pohľadu, ale aj podľa názorov miestnych obyvateľov, ambíciu priniesť mnoho benefitov pre celú mestskú časť. Prioritou projektu je revitalizovať územie, priniesť lepšie prostredie pre život a rozumne rozvíjať miesto tam, kde je schátrané a zanedbané. Navyše sem priniesť pre susedov viac bezpečia a nové služby. Samotný návrh vychádza z princípov trvalej udržateľnosti a reflektuje požiadavky mesta. Navrhnutý je v zmysle územného plánu mesta Bratislava a jeho súčasťou je dokonca  výstavba 1.etapy plánovaného predĺženia Tomášikovej ulice a rekonštrukcia križovatky Tomášiková – Vajnorská.

,,Chceme vytvoriť príjemné miesto na prácu, život a tiež reprezentatívne hotelové priestory. Keďže okolie je bohaté na športoviská či rekreačné plochy a relax, hľadali sme ďalej. Uvedomili sme si, že hoci sa v  okolí pohybuje veľké množstvo ľudí, absentuje tu priestor, kde by mohli tráviť čas inak ako v nákupnom centre. Našim cieľom je preto dať im svoje malé centrum – lokálne mestské námestie. Miesto kde sa prejdú, vychutnajú atmosféru mesta a spomalia pri šálke kávy pod korunami stromov. Presne niečo podobné nám tu v Novom Meste zatiaľ chýba.“

Ing.arch. Pavol čechvala | hlavný architekt projektu

Výsledné priestorové riešenie je spojením všetkých našich vytýčených cieľov. Podarilo sa nám zachovať jednotu lokality a odkázať na blokovú zástavbu, ktorá je typická najmä pre lokality okolo Vajnorskej ulice. Zároveň Zátišie svojou funkciou rozumne dopĺňa vybavenosť mesta, pomáha mu sa primerane rozvíjať a prispieva k zvýšeniu množstva zelene. Architektonické riešenie projektu dodáva areálu ucelenú identitu a súčasne necháva dostatok otvoreného priestoru medzi jednotlivými objektami.

Nové Zátišie prinesie do zanedbanej lokality zeleň aj život

V rámci vytvárania pridanej hodnoty chceme čo najviac vyjsť v ústrety životnému prostrediu. Celý polyfunkčný objekt tak disponuje množstvom zelene ako v exteriéri, tak aj v interiéri administratívnych budov. V projekte tiež plánujeme použiť obnoviteľné zdroje energie tak, aby sme mohli dosiahnuť energetickú efektívnosť a dlhodobú udržateľnosť.

V súvislosti s udržateľnosťou nasledujeme súčasný stúpajúci trend apelujúci na zlepšenie podmienok v office priestoroch. Z vlastnej skúsenosti vieme, že človek pracujúci v uzavretej budove potrebuje optimálne podmienky na to, aby podal očakávaný výkon. Kvalitnou architektúrou a implementovaním udržateľných zdrojov dokážeme zabezpečiť vhodné podmienky pre pracujúcich a podporiť tak well being budúcich zamestnancov v objekte Zátišie.

Slovo developera

„V projekte Polyfunkčný komplex Zátišie spájame víziu, kvalitnú architektúru, odbornosť, tímovú prácu a vôľu zanechať po sebe lepšie mesto. Je to jeden z tých komplexných projektov, na ktoré potrebujete šikovných ľudí a veľkú dávku trpezlivosti. V ATRIOS našťastie obe podmienky spĺňame. Vďaka tomu sa hýbeme vpred a verím, že o pár rokov si množstvo ľudí bude môcť vychutnať atmosféru nového Zátišia. Myslíme si že tento typ zahusťovania mesta Bratislava potrebuje. Zbaviť sa starých, schátraných areálov a revitalizovať ich na potreby dnešnej doby. Veríme, že projektom Zátišie vytvoríme kus kvalitného mestského prostredia, ktoré sa do tejto lokality hodí.“

ing. matej jelínek | head of residential development
LokalitaBratislava
Rozloha26 000 m ² (hrubá podlažná plocha)
Ukončenie2026