Hore
Váš dobrý sused

Villa Jahodová: Výnimočný bytový objekt sme navrhli spolu so susedmi

Mestské prostredie by malo byť rozvíjané tak, aby v prvom rade slúžilo ľuďom, nie zámerom developera. Áno, zvláštne, že niečo podobné píše developer sám, no my si za týmto tvrdením stojíme. Prečo? Lebo ak chceme tvrdiť, development je práca ako každá iná, musíme naše projekty robiť tak, aby im každý rozumel. Projekt Villa Jahodová je hmatateľným príkladom, že aj developer môže byť dobrým susedom, ak je schopný s ľuďmi viesť rozhovor.  

 

Prvým krokom k realizácii je poznať názor susedov 

2017. Vtedy sme so susedmi z bezprostredného okolia na Jahodovej ulici začali konverzáciu o tom, ako by pozemok za nemocnicou na Kramároch mohol zmeniť svoje aktuálne využitie. Zámer pôvodného majiteľa pozemku predstavoval výstavbu bytového objektu s 53 bytovými jednotkami, piatimi nadzemnými podlažiami a zastavanou plochou 754 m².  Pred tým, ako sme sa podnikli kroky smerom k realizácii, chceli sme tento návrh predstaviť susedom. Pri spoločnom stretnutí, na Jahodovom brunchi,  prirodzene, susedia predniesli množstvo pripomienok a vyjadrili nesúhlas so stavbou v takomto objeme.  

villa-jahodova-vyvoj-projektu-atrios-2021

Prvé stretnutie so susedmi otvorilo nové dvere 

Je prirodzené, že sa s vlnou kritiky vyrovnávame ťažko, dokonca v mnohých prípadoch máme tendenciu sa radšej vzdať ako skúsiť hľadať iný uhol pohľadu či vzájomný kompromis. Cieľom prvého stretnutia  k projektu Villa Jahodová so susedmi nebola “výhra v boji” či “presadiť si svoje”. Koncept našej práce vo všeobecnosti vychádza z presvedčenia, že každé územie má byť rozvíjané tak, aby v prvom rade slúžilo ľuďom, ktorí ho budú využívať alebo s ním prídu do kontaktu.

Prvé stretnutie v roku 2017 nám tak umožnilo pozrieť sa na predkladaný projekt práve očami jeho potenciálnych susedov a v konečnom dôsledku lepšie pochopiť každodenný život okolia. Verejnosť na stretnutí jasne vyjadrila svoje obavy spojené s objemom stavby, no ani od jedného suseda sme nepočuli jednoznačný nesúhlas so samotnou výstavbou. To bolo pre nás dobré znamenie.  Preto sme ochotne vrátili projekt na naše stoly a pokúsili sa nájsť čo najväčší kompromis. 

Po štyroch rokoch práce sme našli spoločné riešenie 

Po štyroch rokoch práce sme sa toto leto opäť rozhodli usporiadať stretnutie so susedmi, no tentokrát im predstaviť úplne nový návrh aj v prostrední rozšírenej reality. V spolupráci so slovenským start-upom Akular, a ich interaktívnej komunikácii projekčného zámeru v prostredí rozšírenej reality  si susedia mohli pozrieť nový návrh v reálnom rozmere. Podľa slov viacerých susedov to bola výnimočná skúsenosť, vďaka ktorej lepšie jednotlivé súvislosti projektu vzhľadom na celý priestor.  

Výsledkom rozhovoru je kvalitnejší projekt po všetkých stránkach aj s krásnym parkom k tomu 

Oproti pôvodnému návrhu tak boli jasne viditeľné signifikantné zmeny. Tou najvýraznejšou je podiel zastavanej plochy, ktorá aktuálne predstavuje 373 m² a počet bytových jednotiek, kde oproti pôvodným 55 je súčasťou nového návrhu 14 bytov.  

Zníženie počtu bytov aj objemu celkovej zastavanej plochy je víťazstvom oboch strán. Budúci obyvatelia Villy Jahodová a susedia z bezprostredného okolia získajú nový tichý park s rozlohou 1 255,2 m², lavičkami a množstvom zelene. Nám zas táto skutočnosť umožňuje vo väčšej miere venovať pozornosť dispozícii bytov a pripraviť tak produkt odzrkadľujúci povahu bývania na Kramároch.  V konečnom dôsledku Villa Jahodová dokonale zapadá do prostredia práve hmotovou jednoduchosťou, nevytŕča a na nič sa nehrá. Je to projekt, ktorý po všetkých stránkach napĺňa prívlastok nadštandardný.  

Budúcnosť rezidenčného developmentu tkvie v rozhovore s ľuďmi 

Tým najdôležitejším, čo vzišlo zo susedských stretnutí, pre nás nie je ani tak výsledný projekt, ale dobrý pocit, ktorý v susedoch zanechal náš prístup. Mnoho z nich má negatívne skúsenosti s developerskými zámermi v mestách, preto na našu radosť ocenili najmä otvorenú komunikáciu a ochotu diskutovať o projekte počas každého kroku jeho prípravy. Plne uvedomujeme, ako veľmi je chúlostivá otázka súkromia, či vzťah k lokalite, v ktorej žijeme a vychovávame naše deti. Je našim cieľom tvoriť nielen projekt ale predovšetkým byť súčasťou komunity, do ktorej vstupujeme. Preto nás teší, že vďaka osobným stretnutiam so susedmi je možné nájsť spoločnú reč a ukázať ľuďom, že robiť development je možné aj slušne s rešpektom k okoliu.  

My radi tvrdíme, že otvorenou komunikáciou s verejnosťou získame viac ako by sme mohli stratiť. Náš projekt na Jahodovej ulici je ideálnym príkladom toho, ako dokáže zohľadnenie názoru väčšiny priniesť nielen pozitívne stanovisko k zámeru ale aj ako postupne meniť názor na rezidenčný development.