Hore
Váš dobrý sused

Atrios vybuduje nový EKOpodnik na vlastné náklady

Náš projekt Zátišie, ktorý premení zanedbanú lokalitu na príjemnú mestskú zónu, už mnohí poznajú. Na pozemkoch, kde bude stáť tento krásny projekt sú dnes aj staré schátrané budovy Ekopodniku, ktoré využíva stredisko dopravy. Cieľom EKOpodniku, rovnako ako nášho projektu Zátišie, je zveľadiť lokalitu a priniesť napríklad dotknutému brownfieldu nové a zmysluplné využitie. Aby sme sa so zveľadením lokality mohli pohnúť vpred a vybudovať náš projekt Zátišie, potrebujeme zbúrať neskolaudované zdevastované stavby stojace na našich pozemkoch
eko-podnik-atrios-vizualizacia

Stredisko dopravy dostane novšie zdravšie pracovné prostredie 

Na jeseň sme poslancom predložili návrh na odkúpenie objektov v dezolátnom stave za cenu určenú znaleckým posudkom. Poslanci tento návrh odmietli, nakoľko by odkúpenie nevyriešilo situáciu EKOpodniku, ktorý nutne potrebuje pre svoju činnosť vyhovujúce priestory. Rozhodli sme sa preto predložiť nový návrh, ktorý sme prezentovali poslancom mestskej časti minulý týždeň. Výsledkom spoločného stretnutie je pozitívna správa pre mestskú čas, samotný EKOpodnik a v konečnom dôsledku aj pre nás ako investora v susednom projekte. Aby sme sa s našim projektom Polyfunkčného komplexu Zátišie mohli posunúť ďalej, so súhlasom poslancov  Atrios  na svoje náklady vybuduje nové stredisko dopravy na susedných pozemkoch patriacich mestskej časti. Nové stredisko dopravy tak nahradí staré budovy.

Aktuálny stav budov EKOpodniku je žalostný. Pracovné prostredie je na míle vzdialené od tvorivého, zdravého či dostačujúceho. Chceme, aby zamestnanci EKOpodniku chodili do práce radi. Preto na vlastné náklady vybudujeme nové Stredisko Dopravy.

Spoločne s EKOpodnikom a mestskou časťou sme spracovali štúdiu, ktorá rozumne umiestnila stredisko dopravy. Navyše sa podarilo našim architektom ideovo umiestniť aj všetky ďalšie strediská EKOpodniku, ktoré dnes fungujú na rôznych miestach v rovnako nevyhovujúcich priestoroch. Dostavba ďalších budov už bude v réžii mestskej časti. Nový EKOpodnik však začína naberať reálne kontúry. Po jeho dobudovaní ušetrí nemalé náklady na správu a bude fungovať efektívnejšie. Okrem mnohých ďalších benefitov pre mestskú čas a zamestnancov EKOpodniku bude tento projekt v konečnom dôsledku prínosom aj pre obyvateľov Nového Mesta. No a my sme radi, že na tejto pozitívnej zmene môžeme mať svoj podiel. Je to naša stratégia, Atrios je Váš dobrý sused.

Ako bude vyzerať nový EKO podnik