fbpx
všetky referencie
Nákupné centrá a zóny

Hobby Park Prešov

Prešov
  • Architektúra
  • Project Management
  • Development

O projekte

Tím:  Ing. arch. Pavol Čechvala – architekt, Ing. Marko Brix – projektový manažér, Ing. Arch Marián Jedlovský – projektový manažér

Projekt ocenený CIJ AWARDS 2019  a HOF AWARDS 2020 ako Best Retail Development

„NOVÁ PROMENÁDA PRI RIEKE“

Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku a tiež mesto, ktoré investori dlhšiu dobu obchádzali. Svedčí o tom aj fakt, že kým v iných krajských mestách existovalo niekoľko nákupných centier, Prešov mal dlhé roky iba jedno. To sa v posledných rokoch začalo meniť a niektoré projekty obchodných centier ožili a dokonca minulý rok otvorila svoje brány Eperia a v súčasnosti prebieha výstavba nákupného centra Forum v centre mesta. Ešte pred krízou bol neďaleko dnešnej Eperie plánovaný projekt ďalšieho centra s názvom Arkadia, za ktorou stála spoločnosť Immofinanz. Bolo jasné, že tak veľa nákupných centier sa v meste neuživí a tak sa rozhodli pozemky pod plánovanou Arkádiou predať.

Atrios na Slovensku umiestnil už niekoľko projektov obchodných zón v segmente bývania a tak sme si územie projektu Arkádia vyhodnotili ako zaujímavé a ponúkli sme ho našim partnerom Hornbach, SIKO kúpeľne a ASKO nábytok. Po dlhých rokovaniach s týmito investormi a ešte náročnejších rokovaniach s mestom a inštitúciami vyjadrujúcimi sa k doprave v meste, sa v roku 2017 našla konečne zhoda. A tak naša spoločnosť odkúpila pozemky od Immofinanz a pustila sa do prípravy nového projektu Hobby Park Prešov.

Projekt Hobby Park Prešov predstavuje novú nákupnú zónu zameranú na bývanie a stavbu. Vzniknú tu teda obchodné prevádzky reťazcov Hornbach, ASKO nábytok a SIKO kúpeľne, pričom celková hodnota plánovanej investície je približne vo výške 12 mil. EUR. Pre projekt Hobby Park bola vybraná práve lokalita Rusínska cesta, ktorá spája sídlisko Sekčov a centrum mesta. Lokalita je zaujímavá z pohľadu blízkych obchodných centier Eperia, Kaufland, Max a ďalších. Vhodne tak dopĺňa nákupnú zónu a obohacuje ju o nové značky v segmente bývania – nábytok, bytové doplnky, kúpeľne, kuchyne, podlahy, hobby stavba, a ďalšie.

LOKALITA

Územie pri rieke Sekčov predstavovali v minulosti nevyužívanú a neupravenú plochu s neestetickým porastom. Prirodzený rozvoj tejto lokality a zároveň vstup nových investorov prinesie pre ľudí veľa pozitív, a to už v blízkej budúcnosti. Hobby Park Prešov je nepochybne jedným z nich. Okrem iného sa neďaleko pri rieke už teraz vytvára začiatok novej promenády, chodník pre peších i cyklochodník. V tomto páse pri rieke budú vysadené nové stromy a zeleň, bude tam vytvorené detské ihrisko a plochy pre oddych a šport. V budúcnosti pôjde o príjemné miesto pre prechádzky s deťmi, miesto, kde sa budú môcť ľudia bezpečne prejsť na bicykli alebo si zabehať.

DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Pri vstupe do tohto projektu sme vnímali, že Rusínska cesta je výrazne zaťažená tranzitnou dopravou. Tvoria sa tam často zápchy, pretože táto cesta bola len nedávno preklasifikovaná na cestu I.triedy. Museli sme sa s týmto problémom popasovať. A našli sme riešenie. Projekt Hobby Park Prešov vyvolal úpravu Rusínskej cesty a jej rozšírenie na 4 pruhy v úseku dlhom približne 460 m. Zároveň si vyžiadal novú svetelne riadenú križovatku s dynamickým riadením.   Stredom územia Hobby parku bude viesť aj komunikáciu, ktorá bude v budúcnosti napájať ďalšie rozvojové územie za Hobby Parkom určené najmä na bývanie.  Náš projekt tak rieši aj významnú verejnoprospešnú stavbu v rámci mesta.

 

SLOVO ARCHITEKTA:

„Obchodné centrum Hobby Park nie je významné z hľadiska architektúry umiestnených objektov, ktorá ale nijako neruší. Je však zaujímavé urbanistickým riešením a zasadením projektu v lokalite medzi centrom mesta a najväčším sídliskom v meste Prešov.  Je v dosahu na kolesách, kolieskach, alebo hoci aj peši. Vytvoril sa návrh na verejný park a promenádu pri rieke Sekčov, kde si ľudia môžu oddýchnuť a tiež cyklochodník, ktorý môže slúžiť cyklistom alebo bežcom. Spolu s detským ihriskom či plochami pre cvičenie. Týmto obchodným centrom sa vytvorila bariéra od Rusínskej cesty a vstup do územia, ktoré ešte len čaká ďalší rozvoj na príjemné bývane pri rieke. A nezabudlo sa ani na zeleň. Tej je na takýto projekt výrazne viac ako v iných podobných projektoch.“ 

Ing. Arch. Pavol Čechvala