Spoločnosť P3 Bratislava Park s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkovaním logistických, priemyselných parkov a skladových objektov a ich prenájmom na Slovensku resp. Európe s portfóliom rôznych nájomcov. V rámci svojich aktivít sa rozhodla vybudovať novú halu v susedstve existujúceho logistického parku v Lozorne v priamej nadväznosti na existujúcu stavbu.

Logistická a výrobná hala DC7.b je obdĺžnikového pôdorysu celkových rozmerov 227,8 m x 100,9 m a celkovou zastavanou plochou 20.260 m2. Tvar budovy vychádza z daností pozemku a požiadavky investora na jeho efektívne využitie. Z tohto dôvodu sa tvarovo nejedná o štandardný obdĺžnik, ale o halu s výraznejším členením celkového tvaru. Ten jej dodáva osviežujúcejší vzhľad, najmä vo vzťahu k okolitej zástavbe logistického centra.

Táto hala, pravdepodobne ako jediná na Slovensku a možno aj v Európe rešpektovala prírodné danosti lokality. Vďaka jej členitému riešeniu sme predĺžili život dubu letnému (Quercus robur L.), ktorý sa nachádza na pozemku. Obvod jeho kmeňa je približne 400 cm, čím sa jeho vek odhaduje na viac ako 100 rokov. 

Ján Maruškin, hlavný architekt projektu

Objekt DC7.b je navrhnutý ako jednopodlažný skladový monoblok, v ktorom sú integrované dvoj- a jednopodlažný vstavky. Tie boli navrhnuté ako hygienické vstavky so zázemím zamestnancov kombinované s administratívou. Celkovo sú v hale realizované 2 vstavky, ktoré slúžia dvom rôznym nájomcom haly. Hmotovo je objekt tvorený jednoduchou kubickou hmotou s ustupovaním jej objemu v juhovýchodnej časti pozemku definovanou ochranným pásmom diaľnice a pozíciou zachovaného stromu. 

Hala je riešená ako samostatne stojaci objekt s plochou strechou spádovanou do úžľabí v strede strechy a pri jej okrajoch. Tie sú rovnobežné s pozdĺžnou stranou objektu. Atika objektu haly je navrhnutá jednotne vo výške +12,50 m po celom okraji haly pri dodržaní svetlej výšky haly (vnútorných priestorov skladu) 10,0 m. Konštrukcia strechy je navrhnutá ako trapézový plech s tepelnou izoláciou, uložený na prievlakoch a väzniciach. Vnútorné deliace priečky vstavkov a vstavky samotné sú navrhnuté zo sadrokartónu resp. v menšom rozsahu murované z presných tvárnic. Podlahové resp. stropné konštrukcie vstavkov a mezanínov sú navrhnuté ako prefabrikované železobetónové konštrukcie. 

P3 Park v číslach

  • Dažďové vody zo strechy a ciest odvádzame do Matejkovho kanála vedľa areálu retenčným potrubím priemeru 1m v celkovej dĺžke 1.625 m
  • Pri prívalovom daždi musí absorbovať 715 L vody za 1 s
  • 162 parkovacích miest
  • Breeam certifikát