Hore
Retail

Möbelix Trnava

Trnava

Najväčší a najkrajší slovenský Mobelix nevyrástol v hlavnom meste, ale o niekoľko kilometrov ďalej, v Trnave. Vďaka svojej polohe získal väčší priestor a netypické 3 nadzemné podlažia. Tie mu umožnia slúžiť ako centrálny sklad a distribuovať tovar na celé Slovensko. Pohodlný presun tovaru z tretieho nadzemného podlažia tu zabezpečujú 3 veľkokapacitné výťahy s nosnosťou až 5 ton. Zaujímavý je aj enviromentálny aspekt. Celé parkovisko klientov je riešené ako vsakovacie za účelom zadržiavania dažďovej vody. Klient v súlade s požadavkami mesta Trnava tiež zainvestoval do zelených striech. Kompletne zazelenil strechu nad 1. NP, nad 3. NP čiastočne.

Všetky stupne projektu, ako aj návrh fasády boli realizované kolektívom ATRIOS a spolupracovníkmi pod vedením Ing. Branislava Lauberta ako autora a hlavného inžiniera projektu. Popasovali sme sa s výzvou investora a niekoľko krát prepracovali pohľady na fasády objektu. Výsledkom je realizovaná osobitá a nepriehľadnuteľná architektúra aj v rámci Möbelix v Európe. 

“Oceňujeme kvalitnú a nekomplikovanú podporu projektu od technickej obhliadky nehnuteľnosti až po stavebné povolenie vrátane stavebného manažmentu.”

Josef Karner, zástupca XXXLutz pre rozvoj

Keď sú zložité východiská výzvou

Nad realizáciou dohliadal a projektový manažment zabezpečoval za ATRIOS Alex Turan. Pre Möbelix sa nám podarilo zrealizovať kompletný projektový proces v rámci pomerne zložitých východiskových pomerov. Aby bolo možné projekt realizovať, museli sme najskôr zosúladiť existujúce povolenia a územný plán zóny so záujmami klienta. Následne sme zabezpečili preverenie EIA, zmenu ÚR, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ako aj tendrovú dokumentáciu. Rýchly progres v projekte by sa nezaobišiel bez kompletného manažérskeho servisu medzi Möbelixom, úradmi a majiteľom pozemku. Pripravili sme návrh potenciálnych súťažiacich, spracovali všetky tendrové podklady a podmienky. Rozpočet pre tender sme upravili do želaného formátu AwaCoor (Rakúsky systém oceňovania stavebnej produkcie) a rozbehli celý tendrový proces. Počas výstavby sme viedli koordináciu a kontrolu zhotoviteľa, ako technický zástupca a technický dozor na stavbe až po kolaudáciu a odovzdanie hotovej stavby.

Möbelix je v prevádzke od konca septembra roku 2021.
Otváracie hodiny


 • Hlavný inžinier projektu a autor:
 • Branislav Laubert
 • Projektový manažér:  
 • Alex Turan
 • Zastavaná plocha objektu:  
 • 6716 m2
 • Vnútroareálová zeleň:   
 • 3 601 m2
 • Podlažná plocha NP:   
 • 17 401 m2
 • Riešené územie spolu:  
 • 18 987 m2
  LokalitaTrnava
  Rozloha17 401 m2
  UkončenieSeptember 2021
  Webwww.moebelix.sk