V blízkosti obce Záborské, neďaleko od Prešova, je vo vlastníctve Atrios s.r.o. pozemok, kde plánujeme rozvíjať územie s účelom výstavby logistickej haly. Prenajímateľná plocha by v budúcnosti mohla mať až 44 000 m2.

Projekt logistického centra Záborské počíta s výstavbou na budúci rok

Logistické centrum Záborské je projekt výrobno-skladovej haly, ktorého účelom je rozšíriť logistické kapacity v krajskom meste. Projekt počíta s vybudovaním výrobno-skladovej haly o ploche cca 40 000 m², parkovísk, chodníkov, technickej infraštruktúry a ciest s manipulačnými plochami. Vzhľadom na veľkosť projektu sme do návrhu zakomponovali aj adekvátne množstvo zelene. Aktuálne sa projekt nachádza v stave územného konania, prebieha EIA a my veríme, že všetky povolenia budú vydané v lete tohto roku.