Územie 4. Kvadrantu v blízkosti letiska Milana Rastislava Štefánika nie je novým projektom. Už od roku 2015 sa rozvoju tohto územia venoval predchádzajúci vlastník, ktorý zmenou územného plánu pripravil toto územie pre funkciu logistiky a občianskej vybavenosti. Projekt však narazil na prekážku v podobe preložky cesty druhej triedy, kedy zamietavé stanoviská zainteresovaných inštitúcií k tejto ceste projekt zastavili. Dopravná situácia vo Vrakuni, ako aj projekt 4. Kvadrant, odvtedy zostala nezmenená. Oživenie logistického projektu však môže priniesť vytúženú zmenu.

Logisticke-centrum-4Q-atrios-vizualizacia

Prvá etapa Logistického centra 4Q

K prvej etape pripravovaného projektu aktuálne prebieha EIA konanie. Na sociálnych sieťach, z pochopiteľných dôvodov, vznikajú búrlivé debaty o obavách z ešte väčšieho dopravného zaťaženia frekventovanej cestnej komunikácie. Dopravné napojenie prvej etapy, ako aj vývoj celého projektu,  však úzko koordinujeme s mestskou časťou Vrakuňa, kde zo strany starostu bola vznesená jasná požiadavka, aby nákladná doprava nezaťažovala tie komunikácie, ktoré dnes dopravne kolabujú. Preto je prvá etapa vo Vrakuni napojená cez komunikácie vedúce popri priemyselnej zóne pri ČOV s napojením cez nové premostenie Malého Dunaja. Toto napojenie považujeme za dočasné, nakoľko pre celý projekt, a všeobecne pre akékoľvek logistické centrum, je dôležité kvalitné dopravné napojenie. V tomto prípade je ním práve Preložka II 572.  

Atrios v projekte

Dôvera investora je pre nás dôležitá v každom projekte. 4. Kvadrant, je práve takým projektom, kde vďaka dôvere investora môžeme zabezpečiť komplexné developerské služby od vypracovania dokumentácie, inžinieringu až po projektový manažment a vedenie projektu. Projekt 4. Kvadrantu pri letisku sľubuje moderné logistické centrum a zároveň aj nesporný prínos pre obyvateľov Vrakune aj Bratislavy všeobecne. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tak komplexného projektu.