Hore
Logistika

Log Center R7

Kostolné Kračany

Lokalite Priemyselného parku v Kostolných Kračanoch sa z pohľadu logistiky nedá nič vytknúť. Dokončenie kľúčového dopravného napojenia rýchlostnej cesty R7 a jej napojenie na diaľnicu D4 posilňuje dôležitosť dopravného uzla, čím len podporuje vzrastajúci záujem rozvíjať toto územie ďalej. V spolupráci s rakúskym developerom GO Asset sme preto v priebehu minulého roku začali s druhou fázou rozvoja tohto územia a sprostredkovali akvizíciu pozemkov o veľkosti cca 20 hektárov.

Projekt Log Centru R7 bude mať tri fázy

Územie má povolenú výstavbu úžitkovej plochy o veľkosti cca 85 tisíc metrov štvorcových skladových priestorov. Tento objem je projekčne rozdelený do troch hál, kde pripravovaná Hala I. pozostáva z 30 tisíc m², Halu II., kde dnešný Log Center R7 zaberá plochu 50 tisíc m² a Hala III. s rozlohou 5 tisíc m². Úlohu developera pre tieto projekty prebrala spoločnosť GO Asset, Atrios zostal ako zmluvný partner pre akvizíciu pozemkov, projekčnú činnosť a projektový manažment.

  • Log Center R7 bude kľúčovou základňou distribúcie tovaru značky About You, ktorá v hale obsadí 42 tisíc m².
  • Na stavbe denne pracuje 50 pracovníkov, ktorých koordinuje jeden stavby vedúci a štyria stavebný technici spoločnosti Strabag.
  • Projektový manažment zastrešuje Ing.arch Marián Jedlovský v koordinácii so stavbyvedúcim Atrios Projektmanagement.
  • Celý projekt haly navrhol, a v spolupráci s investorom počas výstavby upravuje, Ing.arch. Ján Maruškin.

Udržateľnosť

Logistické centrum KIK je prvá budova na Slovensku so zlatým certifikátom DGNB. V tomto zmysle boli kladené vysoké nároky z hľadiska udržateľnosti aj na nový Log Center R7. Nájomca počíta s obsadením pracovných  miesto celoročne, preto v rámci tvorby kvalitného pracovného prostredia inštalujeme do haly aj kvalitnú vzduchotechniku, ktorej cieľom bude udržiavať stabilnú teplotu – v zime minimálne 18 stupňov a v lete regulovane podľa aktuálne teplotnej situácie. V snahe čo najväčšmi využívať obnoviteľné zdroje energie hala počíta aj s inštaláciou fotovoltaických panelov s výkonom pol megawattu. Takto bude možné zabezpečiť energetickú autonómnosť logistickej haly počas letných mesiacov.

LokalitaKostolné Kračany
Rozloha93 000 m²
Ukončenie2022
Webwww.logcenterr7.com