Hore
Logistika

Log Center R7

Kostolné Kračany

Lokalite Priemyselného parku v Kostolných Kračanoch sa z pohľadu logistiky nedá nič vytknúť. Dokončenie kľúčového dopravného napojenia rýchlostnej cesty R7 a jej napojenie na diaľnicu D4 posilňuje dôležitosť dopravného uzla, čím len podporuje vzrastajúci záujem rozvíjať toto územie ďalej. V spolupráci s rakúskym developerom GO Asset sme preto v priebehu minulého roku začali s druhou fázou rozvoja tohto územia a sprostredkovali akvizíciu pozemkov o veľkosti cca 20 hektárov.

3 fázy projektu Log Center R7

Územie má povolenú výstavbu úžitkovej plochy o veľkosti takmer 100 tisíc metrov štvorcových skladových priestorov. Tento objem je projekčne rozdelený do troch hál:

  • dokončenej Haly II. s celkovou plochou cca 57 tisíc m²,
  • dokončenej Haly I. o výmere 30 tisíc m²,
  • a plánovanej Haly III. s rozlohou cca 6,5 tisíc m².

Úlohu developera pre tieto projekty prebrala spoločnosť GO Asset, Atrios zostal ako zmluvný partner pre akvizíciu pozemkov, komplexnú projekčnú činnosťprojektový manažment.

Nájomcom celej rozlohy Haly II. je spoločnosť Ingram Micro, ktorá zabezpečuje online obchod populárnej značky About You. Aktuálne tu finalizujeme realizáciu picktoweru I. a II., vstavaný pochôdzny 5-podlažný regálový systém (vrátane obslužných dopravníkov a výťahov) o celkovej rozlohe cca 150 000 m2. Kapacita haly umožní vytvoriť nové pracovné miesta pre viac ako 1000 ľudí z danej lokality.

Stavbu Haly II. s výnimkou pictoweru, sa nám podarilo zrealizovať v krátkom čase vzhľadom na požiadavku klienta na prevádzkovanie online shopu. Stavbu sme zahájili začiatkom januára 2021 a nájomník spustil prevádzku v skolaudovanej hale už začiatkom septembra 2021. Túto časovú a technologickú výzvu sa nám podarilo uskutočniť aj vďaka skúsenému a renomovanému realizačnému partnerovi, spoločnosti Strabag.

Udržateľnosť

Susedná logistická hala KIK, ktorá je prvou budovou na Slovensku so zlatým certifikátom DGNB sa stala základným technickým štandardom aj pre projekt Log Center R7. Vysoké nároky z hľadiska udržateľnosti zohrali dôležitú úlohu. Keďže nájomca počíta s celoročným obsadením pracovných miest, v rámci tvorby kvalitného pracovného prostredia inštalujeme do haly aj kvalitnú vzduchotechniku, ktorej cieľom bude udržiavať stabilnú teplotu. V zime by tu malo byť minimálne 18 stupňov a v lete regulovane podľa aktuálne teplotnej situácie. V snahe čo najväčšmi využívať obnoviteľné zdroje energie hala počíta aj s inštaláciou fotovoltaických panelov s výkonom pol megawattu. Energetickú náročnosť logistickej haly počas letných mesiacov sa nám takto podarí výrazne zredukovať.

LokalitaKostolné Kračany
Rozloha93 000 m²
Ukončenie2022
Webwww.logcenterr7.com