Hore
Retail

Hobby Park Prešov

Prešov

„Hobby Park Prešov je výnimočná stavba ako svojím umiestnením v lokalite, tak i prínosom pre obyvateľov tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Teší nás, že to ohodnotila i medzinárodná odborná verejnosť dvakrát zlatým ocenením CIJ Awards 2019 a HOF Awards 2020 ako Best Retail Development,“ 

Vladimír Jakša, managing director Atrios.

Projekt Hobby Park Prešov predstavuje novú nákupnú zónu zameranú na bývanie a stavbu. Vzniknú tu obchodné prevádzky reťazcov Hornbach, ASKO nábytok a SIKO kúpeľne s celkovou hodnotou plánovanej investície je približne vo výške 12 mil. EUR. Pre projekt Hobby Park bola vybraná práve lokalita Rusínska cesta, ktorá spája sídlisko Sekčov a centrum mesta. Lokalita je zaujímavá z pohľadu blízkych obchodných centier Eperia, Kaufland, Max a ďalších. Vhodne tak dopĺňa nákupnú zónu a obohacuje ju o nové značky v segmente bývania – nábytok, bytové doplnky, kúpeľne, kuchyne, podlahy, hobby stavba, a ďalšie.

Slovo architekta

„Obchodné centrum Hobby Park nie je významné z hľadiska architektúry umiestnených objektov, ktorá ale nijako neruší. Je však zaujímavé urbanistickým riešením a zasadením projektu v lokalite medzi centrom mesta a najväčším sídliskom v meste Prešov.  Je v dosahu na kolesách, kolieskach, alebo hoci aj peši. Vytvoril sa návrh na verejný park a promenádu pri rieke Sekčov, kde si ľudia môžu oddýchnuť. K Hobby Parku  tiež patrí cyklochodník, ktorý môže slúžiť cyklistom alebo bežcom, detské ihrisko s detským ihriskom či plochy pre cvičenie. Týmto obchodným centrom sa vytvorila bariéra od Rusínskej cesty a vstup do územia, ktoré ešte len čaká ďalší rozvoj na príjemné bývane pri rieke. A nezabudlo sa ani na zeleň. Tej je na takýto projekt výrazne viac ako v iných podobných projektoch.“ 

Ing. Arch. Pavol Čechvala

Dopravné riešenie

Pri vstupe do tohto projektu sme vnímali, že Rusínska cesta je výrazne zaťažená tranzitnou dopravou. Tvoria sa tam často zápchy, pretože táto cesta bola len nedávno preklasifikovaná na cestu I.triedy. Museli sme sa s týmto problémom popasovať. A našli sme riešenie. Projekt Hobby Park Prešov vyvolal úpravu Rusínskej cesty a jej rozšírenie na 4 pruhy v úseku dlhom približne 460 m. Zároveň si vyžiadal novú svetelne riadenú križovatku s dynamickým riadením.   Stredom územia Hobby parku bude viesť aj komunikáciu, ktorá bude v budúcnosti napájať ďalšie rozvojové územie za Hobby Parkom určené najmä na bývanie.  Náš projekt tak rieši aj významnú verejnoprospešnú stavbu v rámci mesta.

Flexibilné reakcie na zmeny v projekte umožňuje in-house spolupráca projekcie a manažmentu

Hobby Park Prešov je projektom, ktorý perfektne komunikuje neoceniteľnú výhodu Atrios Group – in house spolupráca medzi architektmi, projektovými manažérmi aj real estate.  Vďaka tejto úzkej spolupráci sme v rámci Hobby Parku mohli určovať tempo celého procesu. Zastrešili sme každý krok od akvizície pozemku, urbanistického riešenia, spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie až po samotný manažment výstavby projektu.

,,Takáto spolupráca je z pohľadu projektového manažmentu veľmi efektívna. Dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky klienta a zapracovať ich takmer okamžite bez toho, aby sme museli organizovať stretnutia s externou firmou. To z nášho pohľadu predstavuje výhodu aj pre klientov, pretože šetríme nielen čas ale v konečnom dôsledku aj náklady,“ hodnotí výslednú spoluprácu všetkých Atrios divízii Marko Brix, projektový manažér pre SIKO kúpeľne a ASKO – Nábytok v Hobby Park Prešov.

LokalitaPrešov
Rozloha80 000 m²
Ukončenie2019