Hore
Development

Logistické centrum Záborské má za úlohu sceliť rozvíjajúcu sa logistickú zónu

Ak by sme mali určiť, ktorá časť našej krajiny je priemyselným a logistickým centrom, určite by sme pozerali smerom na západ. Lokalita ponúka viacero výhod, no napriek tomu tu logistika v posledných rokoch začína narážať na problém s pracovnou silou. Preto je potrebné hľadať potenciál pre ďalší rozvoj niekde inde, ako z hľadiska rozvoja, tak aj tvorby nových pracovných miest. Atrios, rovnako ako aj viaceré nadnárodné developerské spoločnosti v logistickom odvetví, vidí práve takúto možnosť napríklad na východe Slovenska.

V blízkosti obci Záborské, neďaleko Prešova, sa počas uplynulých rokov rozvíja sľubná priemyselno-logistická zóna. Okrem existujúcich skladov spoločností Lidl, Billa, Volvo Truck sa tu od roku 2008 nachádza aj pozemok vo vlastníctve našej spoločnosti. Koncom roku 2020 sme k pôvodným 4 ha prikúpili aj ďalších 6 ha, čím vznikol pekný pozemok obdĺžnikového tvaru. Svojim tvarom aj polohou spája celé logistické územie, čím ponúka možnosť pre ďalší, zmysluplný rozvoj.

Projekt logistického centra Záborské počíta s výstavbou na budúci rok

Logistické centrum Záborské je projekt výrobno-skladovej haly, ktorého účelom je rozšíriť logistické kapacity v krajskom meste. Projekt počíta s vybudovaním výrobno-skladovej haly o ploche cca 40 000 m², parkovísk, chodníkov, technickej infraštruktúry a ciest s manipulačnými plochami. Vzhľadom na veľkosť projektu sme do návrhu zakomponovali aj adekvátne množstvo zelene. Aktuálne sa projekt nachádza v stave územného konania, prebieha EIA a my veríme, že všetky povolenia budú vydané v lete tohto roku.

logisticke-centrum-zaborske

Hoci je projekt Logistického centra Záborské navrhnutý na našom pozemku, v jeho realizácii pokračovať nebudeme. Pokračovanie  tohto projektu bude pod taktovkou nášho partnera, ktorý po získaní potrebných povolení projekt prevezme. Vo všeobecnosti je predpokladaný začiatok výstavby naplánovaný na rok 2022, pričom celkové investičné náklady odhadujeme na približne 15 miliónov eur.

Naše projekty Hobby Park aj Radvaň Park pomohli rozvoju miest. Záborské je rovnaký prípad

Prešov, podľa nášho názoru, má k dispozícii množstvo území, ktoré si zaslúžia rozvíjať ďalej zmysluplným spôsobom. Nevyužívané pozemky premeniť na fungujúce urbanistické celky, ktoré obohatia život obyvateľov v meste, vytvoria nové pracovné miesta a možno aj vyriešia dopravný, či logistický problém. Jedným z nich bol aj lokalita pri rieke Sekčov, pred dvoma rokmi nevyužívaná, prázdna. Dnes tu stojí náš Hobby Park Prešov, ktorý vytvoril úplne novú retailovú hobby zónu pre obyvateľov krajského mesta a blízkeho okolia a zároveň rieši významnú verejnoprospešnú stavbu v rámci mesta.

Iným príkladom úspešného developmentu, od pozemku po urbanistický celok, je Radvaň Park v Banskej Bystrici. Na začiatku v roku 2007, rovnako ako v Prešove, bolo na tomto mieste len nevyžívané pole. Desiatkami verzií nákresov sme kreovali využitie a podobu územia, ktoré dnes slúži ako zabehnutá retailová zóna.