fbpx
všetky referencie
Kancelárie

Polyfunkčný komplex Zátišie

Bratislava
  • Architektúra
  • Development

O projekte

Týmto projektom chceme vytvoriť príjemné miesto na bývanie, prácu či voľný čas. Sme názoru, že zeleň by nemala byť iba v parkoch a lesoch a mali by sme si ju postupne vnášať aj do mestského života.

„Projekt je kvalitný len do takej miery do akej sú kvalitné verejné priestory, ktoré ponúka.“ Verejný priestor vnímame ako pridanú hodnotu pre všetkých obyvateľov, pracujúcich či susedov v danej lokalite.  V projekte ho ponúkame v podobe námestia. Zamerali sme sa na kvalitatívne parametre a vytvorili sme ho s predpokladom stať sa lokálnym centrom pre okolité obytné či administratívne zóny. Námestie bude ponúkať dostatok zelene, vodnú plochu, mestský mobiliár a možnosti pre kaviarne či gastro prevádzky, ktoré rozšíria občiansku vybavenosť.

Svojou polohou je námestie čiastočne chránené od hlavných zdrojov hluku, ale stále ponúka mestskú atmosféru. Veľkosťou sa radí medzi optimálne námestia, ktoré nie sú ani malé ani priveľké (30-35 m).