Hore
Rezidenčné

Villa Košice

Košice

V lukratívnej lokalite Košíc sa v súčasnosti nachádza nevyužitá administratívna budova. Jej stav však ponúka mnoho alternatívnych využití nielen pre lokalitu, ale najmä pre obyvateľov hlavného mesta východného Slovenska. Úlohou spolupráce Atrios Real Estate a A3 Architektov bolo zhodnotiť potenciál existujúcej stavby a  vytvoriť  návrh jej komplexnej revitalizácie.

Cieľom je dať územiu nový život a komfort obyvateľom

Z technického hľadiska je rekonštrukcia objektu takmer nereálna, keďže aktuálny stav skrýva mnoho rizík. Po odbornom skúmaní technického stavu sme prišli k záveru, že najlepším riešením je pôvodný skelet zbúrať a na jeho mieste vybudovať celkom nový objekt. Pri myšlienkach akým smerom sa uberať, dôležitú úlohu zohráva práve podoba lokality, ktorú tvorí moderná zástavba rodinných domov. Pre to sa ako možná forma revitalizácie naskytuje práve menší rezidenčný objekt – vila dom citlivý k prostrediu.

Kľúčová spolupráca Atrios Real Estate a A3 Architektov

Základom konečného návrhu je komplexná analýza miestneho trhu, realizovanou Atrios Real Estate. Tá pozostáva z identifikovania cieľovej skupiny a jej potrieb, ekonomickej analýzy a dopytu po nehnuteľnostiach v Košiciach. Výsledkom komplexnej štúdie jednotlivých faktorov je architektonický návrh bytového objektu, ktorý je prispôsobený charakteru lokality a aj potrebám obyvateľov v objekte aj v okolí.

Vzdušná architektúra a využitie prírodných materiálov

Cieľom spolupráce našich divízii bolo vytvoriť taký projekt, ktorý rešpektuje prostredie a zároveň zachováva komornú atmosféru rodinných domov a súkromie obyvateľov. Pôvodnú hmotu administratívnej budovy tak v návrhu nahrádzajú dve menšie rezidenčné budovy. Samotná architektúra je charakterizovaná bezprostrednou blízkosťou borovíc, na fasáde je použitý drevený obklad a veľkoformátové okná so skleneným zábradlím. Tieto vzdušné elementy vnášajú okolitú prírodu priamo do interiéru. Umiestenie dvoch objektov vytvára zelený vnútroblok, ideálny pre rodinné posedenia a relax na záhrade s výhľadom na borovicový les.

Našu vzájomnú spoluprácu na projektoch si radi trochu okoreníme. Keďže návrh pozostáva z dvoch objektov, nechali sme našich dvoch architektov kresliť ich zvlášť. Dôkazom, že ťaháme za jeden povraz je elegantný návrh, v ktorom sa oba objekty vzájomne dopĺňajú a využívajú totožné prvky exteriérovej architektúry.

LokalitaKošice