Hore
Development

Logistické centrum 4. Kvadrant by mohlo prispieť riešeniu dopravnej situácie vo Vrakuni

Územie 4. Kvadrantu v blízkosti letiska Milana Rastislava Štefánika nie je novým projektom. Už od roku 2015 sa rozvoju tohto územia venoval predchádzajúci vlastník, ktorý zmenou územného plánu pripravil toto územie pre funkciu logistiky a občianskej vybavenosti. Projekt však narazil na prekážku v podobe preložky cesty druhej triedy, kedy zamietavé stanoviská zainteresovaných inštitúcií k tejto ceste projekt zastavili. Dopravná situácia vo Vrakuni, ako aj projekt 4. Kvadrant, odvtedy zostala nezmenená. Oživenie logistického projektu však môže priniesť vytúženú zmenu.

Kľúčovým elementom v projekte bola a aj zostáva preložka cesty druhej triedy

Preložka cesty druhej triedy, alebo pracovne pomenovaná ako obchvat Vrakune, je projekčne pripravená ako priame pokračovanie Galvaniho ulice. Táto cesta by mala výrazne pomôcť celej Vrakuni, nakoľko príjazd do mestskej časti je zatiaľ možný len cez Podunajské Biskupice alebo po Hradskej ulici, ktorá takmer každý deň dopravne kolabuje. Nová preložka by mala vo veľkej miere odkloniť dopravu smerujúcu do okolitých obcí a odľahčiť tak mestskú časť od dopravných kolapsov.   

Napriek tomu, že realizácia preložky cesty II/572 by bola, bez ohľadu na projekt 4. Kvadrant, prínosným riešením nielen pre mesto Bratislava, ale aj celý Bratislavský kraj, v minulosti boli k jej realizácii vydané niektoré zamietavé stanoviská. Hoci je táto komunikácia aj v územnom pláne mesta Bratislava a existuje k nej aj technická štúdia NDS, obsahuje niekoľko “špecialít”, ktoré je nutné vyriešiť.  

Zmena politickej klímy otvorila tému preložky nanovo

Koncom roku 2020 toto územie kúpil nový majiteľ s cieľom projekt, vrátane preložky II/572, opäť obnoviť. Ako lokálneho partnera pre tento projektu si vybral Atrios, a to na základe skúseností s logistickým developmentom a koordináciou všetkých inštitúcií, potrebných pre realizáciu preložky aj projektu 4. Kvadrant.  

Po dohode o vzájomnej spolupráci bola  z našej strany prvým krokom realizácia urbanistickej štúdie. Jej výsledok potvrdil súlad zámeru projektu s možnosťami využitia tohto územia v Územnom pláne mesta Bratislavy. Dotknutá zóna, ktorú riešime predstavuje približne 40 hektárov, hoci celé územie 4.kvadrantu má približne dvakrát takú rozlohu. Tá je však v súkromnom vlastníctve iných majiteľov.  

Po podrobnejšej analýze, zoznámení sa s projektom a jeho prekážkami z minulosti sa ukázalo, že problém nie je samotný projekt logistickej haly, ale práve spomínaná preložka. V záujme investora a aj mestskej časti sme podnikli kroky smerom k zainteresovaným inštitúciám. Rozhovory s nimi nám ukázali, že je v záujme všetkých aby tento projekt ožil a aby sa zrealizovala ja preložka II 572. To je prvotný a veľmi dôležitý krok, ktorý vnímame veľmi pozitívne. 

Získali sme veľmi dôležitú podporu Ministerstva dopravy 

Potrebu realizácie preložky v tejto lokalite pociťujú aj na Ministerstve dopravy. Po konzultácii so štátnym tajomníkom ministerstva projekt 4. Kvadrant získal plnú podporu a zároveň prísľub pomoci. Nakoľko pod Ministerstvo dopravy spadajú kľúčové inštitúcie, ktoré sa budú v procese realizácie projektu zapájať, hodnotíme tento krok ako jeden z najzásadnejších.   

4-kvadrant-1.etapa-atrios

Prvá etapa Logistického centra 4. Kvadrant

K prvej etape pripravovaného projektu aktuálne prebieha EIA konanie. Na sociálnych sieťach, z pochopiteľných dôvodov, vznikajú búrlivé debaty o obavách z ešte väčšieho dopravného zaťaženia frekventovanej cestnej komunikácie. Dopravné napojenie prvej etapy, ako aj vývoj celého projektu,  však úzko koordinujeme s mestskou časťou Vrakuňa, kde zo strany starostu bola vznesená jasná požiadavka, aby nákladná doprava nezaťažovala tie komunikácie, ktoré dnes dopravne kolabujú. Preto je prvá etapa vo Vrakuni napojená cez komunikácie vedúce popri priemyselnej zóne pri ČOV s napojením cez nové premostenie Malého Dunaja. Toto napojenie považujeme za dočasné, nakoľko pre celý projekt, a všeobecne pre akékoľvek logistické centrum, je dôležité kvalitné dopravné napojenie. V tomto prípade je ním práve Preložka II 572.  

projekt-prelozky-vrakuna-4.kvadrant

Ako prínos k projektu vnímame nielen samotný obchvat Vrakune, ktorého časť vybuduje investor na vlastné náklady, ale aj rekonštrukciu komunikácií v rámci dočasného napojenia. To spoločne s obchvatom v budúcnosti vytvorí plnohodnotné prepojenie Vrakune s mestom Bratislava.  

Stavebné povolenie očakávame v priebehu roku 2022

Výstavba prvej etapy pripravovaného projektu 4. Kvadrant pozostáva z haly s úžitkovou plochou o veľkosti 20 000 metrov štvorcových a z pohľadu investora je plánovaná na rok 2023. Tento časový horizont samozrejme závisí od ochoty a koordinácie príslušných úradov a inštitúcií, investor je pripravený realizovať projekt čo najskôr. Prvá etapa počíta s výstavbou logistickej haly s úžitkovou plochou približne 28 000 metrov štvorcových a príslušnej časti preložky. Akákoľvek ďalšia výstavba je zo strany magistrátu aj vedenia mestskej časti podmienená úplnou realizáciou preložky.

Podotýkame, že vo veci polemizovania nad alternatívnymi formami využitia územia, na ktorom je plánovaný projekt 4. Kvadrant, nie je potrebné spochybňovať platnosť územného plánu. Toto územie je označené kódom 502, čo prislúcha zmiešanému územiu obchodu a služieb výrobných a nevýrobných.

Atrios v projekte

Dôvera investora je pre nás dôležitá v každom projekte. 4. Kvadrant, je práve takým projektom, kde vďaka dôvere investora môžeme zabezpečiť komplexné developerské služby od vypracovania dokumentácie, inžinieringu až po projektový manažment a vedenie projektu. Projekt 4. Kvadrantu pri letisku sľubuje moderné logistické centrum a zároveň aj nesporný prínos pre obyvateľov Vrakune aj Bratislavy všeobecne. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tak komplexného projektu.