Hore
V Atriose

Moderní stavbyvedúci už nechodia s výkresmi po stavbe, ale s tabletom. 3D projektovanie uľahčuje výstavbu.

Projekt Obchodná zóna GLP Bratislava je prvým komplexným projektom, ktorý pripravujeme v BIMe. Trojica kolegov na čele so Štefanom Mišíkom usilovne pracuje na 3D informačnom modeli.

Čo je to vlastne BIM? BIM model je informačná databáza, ktorá v sebe zahŕňa všetky údaje stavby od jej prvotného návrhu, všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po koncové odovzdanie stavby do užívania. BIM radikálne zvyšuje kvalitu a rýchlosť procesu výstavby, zefektívňuje spoluprácu medzi jednotlivými stavebnými partnermi. Tak ako ostatní užívatelia procesu BIM aj my chceme kráčať so súčastným trendom projektovania a využívať efektivitu BIM priamo v praxi pri našich projektoch.

Keď bude projekt BIM hotový, môže sa investor vďaka BIM virtualite po jednotlivých objektoch poprechádzať. V rámci projektu si môže pozrieť aj vizualizáciu procesu výstavby v čase. Vďaka tomu bude vedieť, kedy by mala výstavba začať a kedy presne skončiť. 

Aká je najväčšia výhoda projektovania v BIME?

V 2D tlačenej podobe sa nie vždy dali kolízie profesií zistiť. V BIME je situácia odlišná, program nás na kolízie upozorní a my ich následne vieme lepšie detekovať a odstrániť. Na to používame špeciálny nadstavbový program Navisworks Manage. Veríme, že vďaka tomuto softwéru odovzdáme projekt bez závažných kolízií, ktoré by investorovi navyšovali náklady.

Ukážka kolízie v projekte

Výhodou je, že na projekte môže súčasne pracovať viacero ľudí. U nás napríklad robíme na tomto projekte obchodnej zóny GLP traja a ľahko sa navzájom koordinujeme. Takéto projektovanie je pre nás zaujímavejšie vďaka tomu, že priamo vidíme ako naše projekčné dielo rastie. Projekt Obchodná zóna GLP BA pozostáva z piatich objektov a každý z nás je hlavným architektom na inej budove. Ak chceme upraviť niečo druhému na jeho objekte, musíme o túto úpravu požiadať a úpravu musí schváliť ten, kto má objekt priradený. Zatiaľ je naša spolupráca na projekte veľmi dobrá a zároveň zábavná, presne taká, aká by práca mala byť 😊. BIM je výhodný i z hľadiska spolupráce s profesistami. Každý si vie stiahnuť model zo stránky bim 360 a zakresliť svoju časť do najaktuálnejšej verzie. 

Presný rozpočet na výstavbu

Ďalšou veľmi dôležitou výhodou je spracovanie presného stavebného výkazu. Na základe toho získa investor presnejší rozpočet na výstavbu. Moderní manažéri a stavbyvedúci už nemusia chodiť s výkresom po stavbe, ale koordinujú sa s tabletom. Z 3D dokumentácie vyčítajú všetky potrebné informácie. 

Projektovanie v BIME je síce drahšie ako klasický projekt, no investorovi sa táto investícia v priebehu výstavby vráti. Veríme, že vďaka veľkému prínosu si čoraz viac klientov vyberie práve 3D projektovanie. V Atriose sme na to pripravení a budeme sa takejto spolupráci tešiť.