Hore
Dobré témy

Príbeh najmilšieho daru, zlatej rybky zo Sibírky

Keď sme bilancovali rok a uvažovali o vianočných darčekoch pre našich partnerov, cítili sme ohromnú vďaku za to, že sme dokázali spoločnými silami aj tento netypický rok ustáť. Spolupatričnosť je niečo, čo považujeme za skutočne dôležité a chceme ju podporovať a rozvíjať i naďalej. Navyše, Vianoce sú skvelým obdobím, aby sme ju aj oslávili.

Počas roka sme mali možnosť osobne nahliadnuť do novomestského Centra sociálnych služieb Sibírka. Bolo nám jasné, že toto miesto si zaslúži viac pozornosti a pomoci, ako sa mu dostáva. Za svoje odhodlanie a neuveriteľnú každodennú prácu by si zaslúžilo zlatú rybku, ktorá by mu splnila všetky priania. A tak vznikol nápad ako pokračovať v tradícii Vianoc v znamení pomoci tým, ktorí to potrebujú (viac). A tiež nápad, ako prejaviť vďaku a symbolicky potešiť drobnosťou tých, ktorí sú v tom s nami.

Toto je príbeh zlatej rybky, vianočnej ozdoby vyrobenej v centre Sibírka. Tá už pomaly pláva k ľuďom, vďaka ktorým sa nám darí spoločne tvoriť (malé) veľké veci.

Keramické rybky zo Sibírky

Pomoc tým, ktorí ju potrebujú

V centre Sibírka pracujú úžasní ľudia, ktorých stojí za to spoznať. Mohli by robiť čokoľvek, no oni zasvätili svoj život pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Aj ich pandémia hlboko zasiahla. Personál i klienti prišli o možnosť úzkych kontaktov so svojimi rodinami. Komunitné aktivity, ktoré roky prinášali radosť a nádej karanténa prekazila a všetkým zostalo akosi smutno. Časť kvalifikovaného zdravotníckeho personálu pandemickú situáciu nezvládla a rozhodla sa prijať prácu v lepších podmienkach, v zahraničí. Aj s týmito problémami sa muselo centrum vysporiadať a hľadať spôsoby, aby tu poskytli klientom čo najkvalitnejšiu starostlivosť. Zlatá rybka by mala pre nich naozaj čo robiť.

Pani riaditeľka, Martina Betinová, nás previedla stacionárom a priblížila nám denný režim klientov. Porozprávala dojímavé príbehy, v ktorých ľudská viera a odhodlanie dokázali divy. Ukázala nám aj terapeutické metódy, ktoré v centre využívajú a vďaka ktorým vidia u klientov veľké pokroky. Využíva sa tu muzikoterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, arteterapia, snoezelen, varenie, športové aktivity ako boccia, kuželky či ping pong, pocit kinozážitku vďaka dataprojektorovému premietaniu a taktiež aj fyzioterapia, ktorá klientom poskytuje rehabiltáciu, vodoliečbu a správne napolohovanie vo vozíkoch.

Centrum dokonca disponuje malou keramickou dielňou, kde spoločnou prácou vznikajú jedinečné diela. Vzhľadom na závažný stupeň postihnutia klientov je to skutočný zázrak, ako dokážu tvoriť krásne predmety. Tajomstvo tohto úspechu tkvie v tom, že sa každý zapojí tak, ako mu to jeho zdravotný stav umožňuje. K vytvoreniu jediného kusu keramiky je potrebných často až sedem ľudí. A presne o tom je aj život. Niektorým výzvam nedokážeme čeliť sami, ale spoločne ich zvládnuť môžeme.

Prečo zlatá rybka a arteterapia 

Tým, že sa živíme tvorivou prácou, veľmi nás zaujala práve arteterapia. Tento liečebný postup pomáha zvládať stres, prispieva k zlepšeniu celkovej kondície, motoriky i samotnej nálady. 

Tak, ako aj pre nás, aj pre ľudí so zdravotným postihnutím je dôležité, keď vidíme za sebou výsledky. Ocenením vytvorenej práce, ktorá môže slúžiť ako dar alebo je určená na predaj sa zvyšuje sebahodnota klientov a ich pocit začlenenia sa do spoločnosti. 

“Ľudia s viacnásobným postihnutím predstavujú značne komplikovanú skupinu. Ku každému jednotlivcovi musíme zvoliť špecifický osobný prístup na rôznych úrovniach, ako je napríklad komunikácia, stimulácia, potreba nezávislosti a akceptácie, pracovné pomôcky a terapeutické techniky,” opisuje vedenie klientov arteterapeutka Barbora Suchová. 

Vďaka rôznorodým činnostiam možno vidieť pokroky v motorike, senzorike, sebaobsluhe, kognitívnych procesoch a taktiež posun v komunikácií a socializácií, čo prispieva k zlepšeniu úrovne ich samostatnosti a nezávislosti. Klient je potom napr. schopný vďaka posunkom alebo zvukom dávať najavo svoje potreby alebo pocity, ktoré bolo dovtedy veľmi ťažké špecifikovať.

Arteterapia v centre Sibírka si vyžaduje netradičné prístupy, vynachádzavosť a originalitu. Výsledky však stoja za to. Sibírke sme preto pomohli finančným darom 1000 €, ktorý môže využiť pri ďalšej arteterapii klientov.  

Ak by ste chceli centrum Sibírka podporiť i vy, môžete tak urobiť zaslaním akejkoľvek finančnej čiastky na darovací účet SK68 8180 0000 0070 0047 2755.

Viac informácií o činnosti centra sociálnych služieb sa dozviete na sibirka.sk.