fbpx
všetky referencie
Rezidenčné budovy

Mlynská Bašta

Košice
  • Architektúra

O projekte

MLYNSKÁ BAŠTA V ATRIOS

V rokoch 2012 – 2014 sme sa v Atrios venovali príprave projektu v centre Košíc s názvom Mlynská Bašta. Okrem novej bytovej výstavby obsahoval aj obnovu historických objektov. Ich zakomponovanie do celého projektu bolo výzvou. Výsledkom bol projekt moderného komplexu s historickými prvkami. Investorom projektu bola spoločnosť Slovak Trade Company.  Asi najnáročnejšou časťou projektu bola samotná inžinierska činnosť a vybavenie územného rozhodnutia. To sa nám ale po náročnom boji podarilo dosiahnuť. Po územnom rozhodnutí došlo k predaju projektu na nového investora Cresco Group, ktorý nakoniec v spolupráci s inou architektonickou kanceláriou projekt upravil do dnešnej podoby. Sme však aj tak veľmi radi, že sme na tomto zaujímavom a pre mesto Košice určite významom projekte mohli participovať a že sme pre projekt Mlynská Bašta získali kľúčové územné rozhodnutie.