fbpx
všetky referencie
Nákupné centrá a zóny

Forum Poprad

Poprad
  • Architektúra

O projekte

Aj keď je objem OC Forum Poprad pomerne veľký, ani z jednej strany arogantne nevyčnieva, ale sleduje charakter okolitej zástavby. Na úrovni konceptu bola pre nás dôležitá otázka, ako postaviť väčší objekt a zároveň nepostaviť bariéru pre chodcov. Pritom sme sa museli vysporiadať aj s veľkým prevýšením pozemku v smere sever – juh, ako aj správne určiť mierku a materiálový koncept fasád vzhľadom na blízkosť historického centra. Popri jasných predstavách investora o funkčnosti a kapacite objektu sa strmý pozemok, vzácna lokalita v historickom centre na Námestí sv. Egídia a prirodzené pešie ťahy stali rozhodujúcimi prvkami nášho návrhu.