fbpx
všetky referencie
Kancelárie

Bory Office

Bratislava
  • Architektúra

O projekte

Architektonická súťaž Bory office

Naši A3architekti sa zúčastnili súťaže na kancelársku budovu v novo vznikajúcej štvrti v Bratislave – Boroch. Náš návrh síce nebol vyhodnotený ako víťazný, avšak sme hrdí na tento výsledok. Organická architektúra s ohľadom na ekonomickú návratnosť projektu nie je jednoduchá úloha. Nám sa ju však podarilo splniť. A3architekti v tomto návrhu ukázali, že sú kreatívni a zároveň sledujú aj reálnosť projektu v číslach.

Administratívny komplex sa nachádza v blízkosti obchodnej zóny BORY MALL. Našim cieľom bolo vytvoriť komplex budov s centrálnym zeleným „nádvorím“ poskytujúcim oddychové plochy pre lokálnych zamestnancov. Na časti pozemku je navrhnutá športová a oddychová zóna, zelený park, umožňujúci rôzne športové aktivity. Okrem iného je tu navrhnutých aj niekoľko golfových tréningových plôch.
Architektonický výraz budov interpretuje princíp tvrdého obalu a mäkkého jadra, tvaroslovne vyjadrený kontrastom fasád – plná fasáda s pásovými oknami verzus plne presklená transparentná fasáda, orientovaná logicky dovnútra zeleného nádvoria. Pôdorysný tvar budov je síce organický ale navrhnutý s ohľadom na vysokú efektivitu využiteľnosti podlažných plôch. Koncept zelenej zóny je podporený aj vysunutím povrchovej dopravy na okraj pozemku. Parkovacie plochy poskytujú podzemné garáže pod budovami a nádvorím