Hore
Dobré témy

Aké povinnosti vás čakajú po kúpe nehnuteľnosti?

Bývať „vo vlastnom„ je túžbou nejedného Slováka. Dokonca to dokazujú aj štatistky. Na Slovensku podľa Eurostatu býva vo vlastnej nehnuteľnosti až 89,5% ľudí, teda 9 z 10 Slovákov. A prečo je to tak? Výška nájmu za byt sa v dnešnej dobe pohybuje na úrovni mesačnej splátky hypotéky a tak chceme logicky platiť za niečo, čo nám na sklonku života ostane vo vlastníctve. Vo vyspelých krajinách však nájom nehnuteľnosti dáva človeku nezávislosť a flexibilitu nielen z pohľadu väčšej mobility, ale aj z pohľadu životného cyklu. Deti vyrastú, postavia sa na vlastné nohy a platiť hypotéku za prázdne izby nie je veľmi efektívne. Možno aj preto napríklad v Nemecku vlastní nehnuteľnosť iba 50% obyvateľov.

Ak ale patríte do „slovenskej väčšiny“ a práve riešite aké obkladačky zvolíte do kúpeľne, akú tapetu si dáte do spálne alebo akej farby bude detská izba, verte, že na vás čakajú omnoho dôležitejšie povinnosti.
Prinášame vám teda zoznam tých najdôležitejších, na ktoré by ste určite nemali zabudnúť.

Preberací protokol

o prepise vlastníctva v katastri je dobré si odovzdanie bytu zdokumentovať. Preberací protokol spisuje predávajúci a kupujúci. Mal by obsahovať všetky základné informácie ako stav spotreby elektrickej energie, stav meračov na radiátoroch, teplej a studenej vody a plynu. Tiež je dobré zdokumentovať prevzatie si kľúčov od bytu, schránky, pivnice a podobne, i keď minimálne tie od bytu si zväčša nový majiteľ vymení spolu s novým zámkom. Preberací protokol využijete aj pri prihlásení sa u správcu, ktorý popisujeme v ďalšom bode.

Prihlásenie sa u správcu bytového domu

Pri predaji nehnuteľnosti je pôvodný majiteľ najskôr povinný sa odhlásiť, respektíve oznámiť správcovi, že nehnuteľnosť predáva. Zároveň by mal správcovi oznámiť aj budúceho majiteľa, kupujúceho. Vo všeobecnosti sa kúpou bytu sa zaväzujete pristúpiť ku zmluve o výkone správy, ktorá vyplýva zo zákona. Zároveň si môžete dohodnúť výšku zálohových platieb vhodnú pre vás – podľa počtu osôb, ktoré budú byt užívať. Túto povinnosť by ste si mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva.

Dôležité je tiež mať na mysli preberací protokol, ktorý sa spisuje pri odovzdaní bytu a je v ňom potrebné uviesť jednotlivé stavy meračov energií. Tento protokol ďalej putuje do rúk spravcovi, ktorý na základe informácií v ňom pripraví vyúčtovanie.

Prihlásenie sa ku odberu energií a plynu

Tento krok je dobré absolvovať spoločne s predchádzajúcim majiteľom nehnuteľnosti, ktorý sa zároveň z odberu odhlási, závisí však od dodávateľa energií. Každá spoločnosť má svoje postupy, pri niektorých viete prepis vybaviť aj telefonicky alebo elektronicky. Je potrebné pripraviť si stavy energií, teda preberací protokol, ktorý ste podpísali pri preberaní bytu, a katastrom potvrdený návrh na vklad. Pri odpisoch energii je vždy rozumné zapísať si aj čísla meračov.

Väčší poskytovatelia majú na svojich stránkach uvedené konkrétne tlačivo. Urýchlite celý proces tým, že ich vyplníte v predstihu.

Zmena trvalého pobytu

Zmenu toho vášho môžete oznámiť priamo na mestskom alebo obecnom úrade. Okrem občianskeho preukazu budete potrebovať originálny list vlastníctva a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom. Ak nehnuteľnosť nevlastníte sám, súhlas potrebujete aj od spoluvlastníkov.

Zdravotná poisťovňa

Zmenu pobytu musíte zdravotnej poisťovni nahlásiť do 8 dní, inak vám hrozí pokuta. Pri oznámení je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte.

Sociálna poisťovňa

V prípade, že ste zamestnaní, túto zmenu sociálnej poisťovni ohlási zamestnávateľ. Ak ste SZČO, zmenu pobytu musíte ohlásiť osobne do 8 dní.

Nový občiansky preukaz

Ten žiadate na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru a to do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. So žiadosťou treba predložiť aj potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktoré vystavila mestská časť, resp. obec.

RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64€. Prihlásiť sa môžete aj na stránke RTVS.

Poplatok za komunálny odpad

Taktiež je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad, v obci kde sa nehnuteľnosť nachádza. Keďže sa však jedná o jednorazovo vyrubovanú daň, poplatok sa vás bude týkať až v nasledujúcom roku. Lehota na splnenie povinnosti ohlásenia sa je 30 dní. komunálny odpad hradíme správcovi, ktorý platby rieši za nás. ked pristupujme k zmluve o výkone správy, okrem iných poplatkov v preberacom protokole udávame aj počet osôb, ktoré budú v žiť, a od ich počtu sa odrátava tzv. osobomesiac, ktorý skrýva poplatky za upratovanie spoločných priestorov a odpad.

Daň z nehnuteľnosti

Ak ste svoju nehnuteľnosť zapísali do katastra nehnuteľností, je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti na obecný (mestský úrad) v katastri, v kt. sa nehnuteľnosť nachádza a do 31.1. v nasledujúcom roku podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Túto záležitosť je však potrebný vyplniť len prvýkrát. Nasledujúce roky to už za vás automaticky vybaví správca dane.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie však nepodávajú obaja, ale len jeden z nich. V prípade, že sa vám to stane a nezareagujete ani na výzvu od daňového úradu, vám hrozí pokuta až do výšky 3 000 eur

Myslieť by ste mali aj na poistku

Ak ste kupovali byt alebo dom na hypotéku, väčšinou je to podmienkou na jej získanie. Pri kúpe v hotovosti by ste však na ňu nemali zabudnúť.

Sťahovanie

Jedná sa pravdepodobne o najmenej obľúbenú súčasť pri sťahovaní. Pri tomto kroku je však dôležité nepodceniť prípravu, dopredu si nachystať tašky, krabice a v prípade potreby aj maliarske potreby. Nezabúdajte, toto je tá najlepšia príležitosť zbaviť sa všetkých nepotrebných vecí, na ktoré Vám doma len sadá prach.