Hore
Novinky

Na Pasienkoch vyrastie Sport house z dielne A3 architektov

Pri tvorbe objektu Sport house vychádzali architekti z klasických determinantov ako je funkcia a lokalizácia objektu. Stavba sa nachádza v tesnej blízkosti športovej haly Pasienky – Bratislava. Na jeho realizáciu bolo nutné pristúpiť k demolácii starého objektu „Kolkárne“, ktorá bola už roky nevyužívaná a chátrala. 

Na získanom pozemku vzniknú dve budovy, Sport house a Activity house. Oba objekty majú kubický charakter a materiálovo spolu komunikujú. Sport house bol koncipovaný ako transparentný objekt, naopak ako protiváha k nemu pôsobil Activity house. Ten je naopak viac uzavretý, s menšou plochou otvorených presklení. Náš ateliér sa následne po získaní územného rozhodnutia pre oba objekty venoval v ďalších stupňoch objektu Sport house.

Ide o nízkopodlažnú polyfunkčnú stavbu, s jedným podzemným podlažím garáži, troma nadzemnými podlažiami a štvrtým ustúpeným podlažím.

Najvyšší energetický štandard

Stavba bola od prvých štúdii charakteristická celopresklenou fasádou, aby objekt pôsobil transparentne a ľahko. Zároveň stavba pôsobí veľmi čistým a hladkým dizajnom. Sklenená fasáda je doplnená v parteri a ustúpenom podlaží obkladom z lícových tehál tmavosivej farby, čím sa jasne odčleňuje parter a strešné byty od zbytku stavby. 

Ustúpením štvrtého nadzemného podlažia získa stavby štedré terasy patriace bytom. Zároveň pôsobí objekt ako nižší. Ako farebný akcent presklenej fasády bude použitý farebný LACOBEL v geometrickom striedavom rytme zasklených panelov, čo dá stavbe charakteristický poznávací prvok. Fasádu sme navrhli ako prirodzene vetrateľnú, keďže ide o nízku budovu a chápeme to ako veľké plus, ak je možné priestory aj prirodzene vetrať.  

Objekt je samozrejme navrhnutý v najvyššom energetickom štandarde. Bude vykurovaný aj chladený tepelným čerpadlom, systém voda – voda. Samozrejme, v objekte bude aj plnohodnotná riadená vzduchotechnika. Energeticky bude objekt dotovaný aj z uvažovaných fotovoltických panelov na streche.

Dokončenie ešte tento rok

Funkčne ide o zmiešanú funkciu retailu v prízemí, fitness a administaratívu na 2np resp. 3np. Hmota ustupuje na 4np, kde sú umiestnené služobné byty.  V parteri sa zatiaľ ráta s nájomnými priestormi a menšou prevádzkou fitness baru, ktorý by mala prirodzene doplniť funkciu fitnescentra na 1. nadzemnom podlaží. 

Druhé nadzemné podlažie umožňuje rozdeliť administratívny priestor najviac na štyri samostatné priestory a samozrejme je stále možná aj opcia jedného veľkého klienta na celom podlaží. Investor spustil v uplynulých dňoch proces hľadania budúcich nájomcov, ale dnes ešte nepoznáme žiadneho konkrétneho nájomcu. 

Momentálne sa stavba nachádza vo fáze hrubej stavby. Sú dokončené všetky železobetónové konštrukcie, začína sa s osadzovaním fasádnych profilov, čím stavba pomaly nadobúda svoju budúcu podobu. Stavba by mala byť tak ukončená v závere roka 2023.