Hore
Dobré témy

Ako získavať nájomcov v dnešnej dobe?

Niet nad situáciu, keď začínate stavať obchodné centrum a už máte dohodnutých budúcich nájomcov. V Atriose preto nielen stavby navrhujeme a projektujeme, ale pomáhame našim klientom tvoriť také stavby, ktoré budú efektívne aj z hľadiska návratnosti investície a prilákajú budúcich nájomcov. 

Siko Košice – zóna Cassovia, plánované otvorenie 3.kvartál 2022

Kruh úspešnej stavby by sa bez divízie ATRIOS real estate jednoducho neuzavrel. Prenájmom sa naplno venuje tím nášho partnera, Mateja Jelínka. Aj v tejto náročnej dobe sa mu podarilo získať zaujímavých nájomcov pre viaceré retailové projekty. Táto práca je najmenej viditeľná navonok, no bez nej by väčšina retailových stavieb vzniknúť nemohla. 

To, že nedostávame produkt hotový “na tanieri”, ale pomáhame ho formovať je veľmi prínosné. Prenajímateľný priestor pomáhame investorovi modelovať tak, aby pokryl základné potreby čo najväčšej skupiny potenciálnych nájomcov. V druhej fáze môžeme ísť až do detailu a nájsť vhodné riešenie pre konkrétnych záujemcov. Projekty v Atriose riešime komplexne, od architektonického návrhu, vypracúvame projektovú dokumentáciu a zabezpečujeme aj projektový manažment výstavby. Keďže viaceré fázy zabezpečujeme pod jednou strechou, môžeme komunikovať pružnejšie. A to je veľkou výhodou.

“Do procesu obsadenia priestorov vstupuje mnoho faktorov a premenných, obchodník ich potrebuje poznať, rozumieť im a správne ich skĺbiť. Tak, aby boli obe strany spokojné – nájomca i investor”, prezrádza Matej Jelínek.

V čom tkvie tajomstvo úspechu

Dôležitú úlohu hrá investorova predstava o návratnosti investície, obchodná politika nájomcu, chuť a reálne možnosti expandovania, sezónnosť produktu a predstava nájomcu o optimálnom čase otvorenia prevádzky. Zároveň je potrebné vidieť vonkajšie vplyvy a nanešťastie, viaceré premenné sa môžu meniť v čase. Zabezpečiť súlad medzi všetkými premennými je skutočná alchýmia. Vyžaduje si know-how, vytrvalú prácu, pružnosť reagovať na zmeny projektu a veľmi veľa empatie. Tak, ako v osobných vzťahoch, i v obchodnom vzťahu je dôležité zaujímať sa o potreby druhej strany a hľadať spoločné prieniky, aby bol obchodný vzťah win-win. 

“Nikto nechce robiť kompromisy, dôležitý je spoločný konsenzus”, dodáva Matej.

O tom, že sme v prenajímaní priestorov dobrí hovoria aj čísla. Tímu našich obchodníkov sa v poslednom období podarilo prenajať 2300 m2 plochy v Aboxe v Banskej Bystrici, nájomnú jednotky v projekte Siko Prešov a na dobrej ceste sme i s retailom Siko v Košiciach. Z celkovej plochy približne 4000 m2 je aj tam obsadených už takmer 70%. Všetky tieto priestory sa podarilo prenajať počas uplynulých mesiacov. S ich prenajímaním sme začali v čase, kedy nikto netušil čo sa bude na trhu diať. 

„Verili sme si. Hlavne však správnym nastavením konceptu, vhodnou komunikáciou a správnou prezentáciou projektu sa nám podarilo prilákať nájomcov a splniť očakávania našich klientov“ doplnil Matej Jelínek.


Zaujíma vás, ktoré priestory zostali ešte voľné? 

Pozrite si posledný voľný priestor v Aboxe v Banskej Bystrici a voľné priestory v Siku Košice.

Siko Košice
Abox Banská Bystrica