fbpx
všetky články
1. apríla

Zo zákulisia rekonštrukcie: Výskumný ústav zváračský

Atrios tím, admin

Príbeh rekonštrukcie začal ešte na konci roku 2018. Od investora sme dostali zadanie na realizačný projekt. Objekt mal byť zrekonštruovaný v celom rozsahu vrátane interiéru, fasády a aj opravy strechy. Časom pribudli aj úpravy vonkajších spevnených a zelených plôch. Rekonštrukcia si vyžadovala  denno-denný autorský dozor, ktorý sa rovnal 10 hodinám strávených na stavbe so všetkými stavbyvedúcimi ale aj remeselníkmi či pomocnými pracovníkmi.

Celková riešená plocha :  cca 10 000m2

Podlažnosť:  4 nadzemné podlažia, 1 suterén

Účel využitia: administratívna budova, rekonštruovaná pre potreby Ministerstva spravodlivosti SR

Celá rekonštrukcia začala ešte na konci roku 2018. Od investora sme dostali zadanie na realizačný projekt. Objekt mal byť zrekonštruovaný v celom rozsahu vrátane interiéru, fasády a aj opravy strechy. Časom pribudli aj úpravy vonkajších spevnených a zelených plôch. Na konci dňa mi veľa ľudí povedalo „Čo ste na tom rok robili? Veď to vyzerá rovnako“.

Áno, vyzerá, ale stálo nás to rok života a v závere denno-denný autorský dozor, ktorý sa rovnal 10 hodinám strávených na stavbe so všetkými stavbyvedúcimi ale aj remeselníkmi či pomocnými pracovníkmi, ktorých sme už poznali po mene. Ale ináč to nešlo.

Rekonštrukcia s dôrazom na pôvodný architektonický odkaz

Na začiatku sme dlhé dni až týždne viedli rozhovory s investorom ako aj so synom pôvodného architekta p. Kuzmom mladším. Bolo treba nájsť riešenie, kde sa nám podarí zachrániť všetko naozaj cenné. Zaujímavé artefakty, materiálové riešenia, či hodnotné mementá doby, odkazy pôvodného architekta. A zároveň dostaneme budovu do dnešných teplo-technických i všetkých ostatných štandardov. Chceli sme zasiahnuť do diela po architektonickej stránke  naozaj v nevyhnutnej miere.

nova-architektura-mnisterstva-vnutra-atrios

Foto N – Tomáš Benedikovič

Rekonštrukcia fasády

Bolo jasné, že nezateplená fasáda už dlhodobo nevyhovuje dnešným teplo-technickým štandardom. Preto sme sa rozhodli pre výmenu okien a celkové zateplenie objektu ako aj strešného plášťa. Všetkým nám bolo zrejmé, že aj keď fasádu zateplíme musíme urobiť jej vernú kópiu. To znamená celý plášť „offsetnúť“ o 22 cm čo komplikoval všade prítomný kamenný obklad čo bol najväčší oriešok. Kamenárom sme tak prichystali naozaj peknú prácu a zaslúžia si naozaj veľkú vďaku. Čo sa nám nepodarilo zachrániť boli pôvodné drevené okná, ktoré boli na tú dobu technickým unikátom. Išlo o drevené posuvné okná vyrobené v USA. Dlhé dni sme skúšali proporcie a hrúbky profilov aby sme sa im priblížili aspoň tvarovo čo najviac.

Za obeť padli aj kamenné šambrány. Tie sa nám však podarilo na nerozoznanie naimitovať vďaka špeciálnemu tvrdenému fasádnemu profilu. Omietku sme riešili ako hrubozrnú aby sme sa čím najvernejšie priblížili pôvodnej brizolitovej omietke. Pôvodnú farbu omietky sme zmerali spektrometrom a podľa hodnôt namiešali novú. Ako čerešničku na torte sme pridali večerné osvetlenie fasády, ktorá si táto budova zaslúži.

Interiér zachováva pôvodnú formu zo 60tych rokov

Samostatným „bojiskom“ bol interiér. Cieľom bolo opäť zachovať hodnotné veci. Rozhodne k nim patrí hlavne stredný trakt – vstupný foyer cez dve podlažia a Čabelkova zasadačka na druhom podlaží.

Foyer cez dve podlažia sme sa rozhodli vrátiť do pôvodnej formy zo 60 tych rokov. Všetky nánosy, a bolo ich naozaj veľa, sme odstránili. Kamenári opäť dostali zabrať, keďže museli vyspraviť množstvo dier a poškodení a zároveň nové plochy vyriešiť na neroznanie od pôvodných. Kameň sa znovu zháňal po celej Európe.  Samostatným háčikom boli stropy, ktoré potrebovali zosilniť, takže nás čakalo zabudovanie množstva oceľovej konštrukcie, ktorú sme museli následne zakamuflovať tak,aby sme opäť dostali späť pôvodné rákosovo-omietkové profilované stropy. Vo výsledku sú nové polia inverzných stropov na nerozoznanie od pôvodných. Okrem toho sa zrekonštruovala nádherná oceľova plastika na schodisku, zrekonštruovali zábradlia, pôvodné svietidlá. V schodisku sa logicky vymenili aj veľké presklené plochy cez dve podlažia.

ministarestvo-spravodlivosti

Foto N – Tomáš Benedikovič

 

Okrem týchto reprezentačných priestorov v strednom trakte nás čakalo rozčlenenie priestoru podľa požiadaviek ministerstva.  V ineteriéry tak vzniklo vyše 400 kancelárií, ktoré sa riešili vo vyššom štandarde s riadenou vzduchotechnikou. Každá kancelária má otvárave okno, čo je považujeme za veľké plus. Aj na priek tejto výhode  sa však pre celý objekt a tým aj každú kanceláriu realizoval nútený prívod a odvod čerstvého vzduchu, čo prispeje k väčšiemu komfortu.  Kúrenie a chladenie priestorov je zabezpečené 4 trubkovým systémom. Množstvo rozvodov v strope chodby si vyžadovalo stráženie každého centimetra aby sme zachovali čím väčšiu svetlú výšku chodby, keďže chodby sú naozaj dlhé 40m. Celý objekt je totižto dlhý 150 m.

zasadacie-miestnosti-ministerstvo-spravodlivosti

Foto N – Tomáš Benedikovič

 

O celej rekonštrukcii, ktorá trvala cca 15 mesiacov by sa dalo písať celé hodiny. Bolo to 15 mesiacov počas ktorých sme budovu najprv celú „vykuchali“ až na skelet a obvodové murivo a všetko ostatné sme postavili nanovo. Bol to tvrdší a dlhší boj ako sme pôvodne čakali ale myslím si, že pri rekonštrukciách sa tomu nevyhnete.

A čo sme sa naučili? Opäť sme si iba potvrdili, že rekonštrukcia, zvlášť tak veľkého objektu,  je ten najťažší chlebík, plný merania, hádania, nedostatku podkladov, improvizácie, okamžitých rozhodnutí na stavbe. A to všetko pod tlakom neúprosných termínov a tlaku na rozpočet. Verím však, že výsledok stojí za to.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým mojím kolegom, ktorí sa na akcii zúčastnili a zaslúžili sa o to aby sme dnes mohli konštatovať, že dielo s úspechom dokončené.

Rekonštrukciám zdar.

Ing. arch. Oskar Mészár, A3 architekti, s.r.o

(Za fotografie ďakujeme Denníku N.)