fbpx
všetky referencie
Nákupné centrá a zóny

Obchodné centrum Vajnoria

-

O projekte

Účelom stavby je vybudovanie a poskytnutie do prenájmu obchodných priestorov, ktoré budú poskytovať služby v mestskej časti mesta Vajnory. Objekt nákupného centra je situovaný v juhovýchodnej časti riešenéh územia, orientovaný západnými fasádami k obom hraničným komunikáciám. Pohľadovo najexponovanejší roh budovy pri kruhovej križovatke je výrazne zaoblený v polomere 14 m a výškovo akcentovaný do formy 15 m vysokého valca. S výnimkou dvoch akcentujúcich valdov je hmota nákupného centra horizontálna, s rovnou atikou konštantnej výšky 7,5 m s fasádami delenými ďalej horizontálne na dva nerovnaké pásy.