fbpx
všetky referencie
Nákupné centrá a zóny

Architektonická súťaž – Polyfunkčný objekt Bratislava

Rača
  • Architektúra

O projekte

Zámerom architektonickej štúdie je vytvorenie polyfunkčnej zóny, ktorá by vhodne doplnila chýbajúce funkcie do oblasti, a tak zvýšila komfort obyvateľov aj návštevníkov lokality. Areál, ktorý je v súčasnosti uzavretý a tvorený spevnenými povrchmi má investor v úmysle zazeleniť a prepojiť s okolím prostredníctvom námestia  s detským ihriskom

Riešená oblasť sa rozprestiera v dvoch funkčných zónach – stabilizovanom území 201 a rozvojovom území 502. Návrh je preto pomyselne tvorený dvoma časťami, apartmánovou a retailovou časťou.

Objekty prechodného bývania sú koncipované ako dva vežové domy s počtom podlaží 9 a 17. Vyšší z objektov hmotovo odpovedá na bytový dom na závadskej ulici a tvorí s ním vizuálnu bránu do mesta. V parteri oboch stavieb sú umiestené obchodné a reštauračné prevádzky. Nové námestie bude vítaným oživením oblasti a miestom pre stretávanie sa. Priamo naväzuje na
detské ihrisko a skatepark vo východnej časti riešeného územia. Parkovanie užívateľov je riešené v dvoch podzemných podlažiach pod objektami a námestím.

Existujúci administratívny objekt prepája apartmánovú časť s retailovou. Na nároží okamžite zaujme budova kina s atraktívnou geometricky členenou fasádou. Stravovacie prevádzky na prízemí plynule prechádzajú do jednopodlažného street mall-u tvaru L. Stavbu ukončuje dvojpodlažný showroom. K dispozícií pre zákazníkov bude 202 parkovacích miest na teréne. Pracovníci
administratívy budú môcť využívať samostatné parkovisko s 36 stániami.

Za objektami reatilu je navrhovaný moderný skatepark. Mládež takto bude mať ľahko dostupný priestor na aktívne trávenie voľného času. Park je prístupný či už chodníkom z námestia, alebo aj vlastným vstupom z Výhonskej ulice. Architektonický návrh vhodne obohacuje danú lokalitu a bol by prínosom tak pre jej samotných obyvateľov, ako aj pre celkový rozvoj mestskej časti Rača.