fbpx
všetky články
1. júna

Online verejná prezentácia Polyfunkčný komplex Zátišie: Projektu nie je čo vytknúť, tvrdí verejnosť

Hana Baňacká

Prezentácia pripravovaného projektu Polyfunkčný komplex Zátišie z dielne Atrios Real Estate prebehla online s prítomnosťou takmer 70 ľudí. Medzi prítomnými bol aj starosta mestskej časti Rudolf Kusý, poslanci a aj susedia, ktorí sú v priamom kontakte s lokalitou. Projekt sme predstavili v očakávanej miere a v podnetnej diskusii dostali priestor viaceré otázky týkajúce sa územného plánu aj dopravných riešení.

Pôvodne sme pripravovali verejné stretnutie. Situácia si vyžiadala zmenu

Je známe, že za normálnych okolností by prezentácia projektu prebehla vo fyzickej prítomnosti všetkých zúčastnených. Našim cieľom je však pristupovať ku všetkým našim zámerom transparentne a poskytnúť verejnosti možnosť nahliadnuť do projektu a aj vyjadriť svoj názor. Jediným riešením v tejto situácii bolo usporiadať online prezentáciu Polyfunkčného komplexu Zátišie s účasťou zástupcov mestskej časti aj dotknutej verejnosti prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Uprednostnili sme ju práve kvôli jej intuitívnemu rozhraniu a možnosti pripojiť sa k videokonferencii aj bez nutnosti registrácie. Našim cieľom bolo v čo najväčšej možnej miere umožniť všetkým účastníkom čo najväčšie pohodlie a sprostredkovať všetky informácie, ktoré chceli vedieť.

Napriek niekoľkým zanedbateľným technickým problémom sa nám podarilo projekt predstaviť v očakávanej miere, od samotného vzniku nápadu, po technické špecifikácie, udržateľné prvky až po jednotlivé súčasti celého komplexu.

O úspechu online prezentácie hovorí samotná účasť

Počas dvojtýždňovej prípravy sme rozposlali okrem printových pozvánok aj online e-maily, ktoré umožňovali pripojiť sa k prezentácii naozaj každému, kto mal záujem byť toho súčasťou. V konečnom dôsledku sa verejného hovoru zúčastnilo takmer 70 účastníkov, medzi nimi aj starosta mestskej časti Rudolf Kusý, vicestarosta Peter Vaškovič, viacerí poslanci mestskej časti a tiež zástupcovia magistrátu. Našim cieľom však bolo odprezentovať projekt predovšetkým pred susedmi, ktorí žijú priamo na ulici Zátišie a v bezprostrednej blízkosti tohto brownfieldu.

Transparentnou cestou chceme ukázať, čo robíme

Development v súvislosti s budovaním mesta je často spájaný s predsudkami. Developer je vnímaný ako zlý element, ktorého záujmy sa týkajú vo väčšinovej miere finančného profitu. Ako sa hovorí, netreba všetkých hádzať do jedného vreca. Počas prezentácie sme sa pokúsili aj tento stereotypný postoj trochu zmeniť, pretože Polyfunkčný komplex Zátišie nie je len spôsobom ako premeniť brownfield na mestské územie. Celý projekt prináša z našej strany niekoľko ústupkov v prospech lokality aj samotného mesta.

V online diskusii sa riešila predovšetkým doprava

Napriek tomu, že v diskusii odznelo množstvo podnetných otázok, väčšina z nich sa zameriavala na avizované zmeny v doprave v lokalite Zátišie – Hattalova. ,,V skutočnosti je známe, že toto územie je už historicky rezervované pre predĺženie Tomášikovej ulice až po Račiansku,“ vysvetlil František Brliť, poradca primátora pre dopravu, ,,Už v rokoch 2008 -2009 sme pre GIB spracovali dokumentáciu pre povolenie prvej etapy. Investor mal za povinnosť túto dokumentáciu rešpektovať a preveriť aj priestorovú rezervu pre predĺženie ulice až po Račiansku s ohľadom pre utvorenie koridoru pre električkovú radiálu.“ Na základe detailnejšieho spracovania dopravnej koncepcie nielen Tomášikovej a Vajnorskej ale aj vnútornej komunikácie celého areálu naše riešenie zahŕňa nové nároky  – rezerva pre cyklochodník z oboch strán, pre zastávku autobusu aj prípadné predĺženie električkovej radiály.

,, V konečnom dôsledku investor musel trošku revidovať svoje pôvodné umiestnenie objektov a rovnako aj rešpektovať zvýšené nároky na tieto verejené komunikácie a priestor, ktoré tomu prislúchajú,“ zhrnul František Brliť.

Riešenie vzniklo po mnohých rokovaniach s mestom, mestskou časťou, Generálnym investorom Bratislavy, Cykolokoalíciou a ďalšími inštitúciami. Rovnako bolo dopravné riešenie navrhnuté aj na základe dopravno-kapacitného posúdenia, ktoré spracovala firma DI Consult. Hľadanie optimálneho dopravného riešenia trvalo takmer 2 roky.

polyfunkcny-komplex-Zatisie-atrios

,,Od investora sa očakáva, že založí začiatok stavby tak, aby mesto mohlo na tieto kroky nadviazať a dodržať navrhnutý koridor,“ vysvetlila dohodu medzi mestom a developerom Katarína Augustinič, poslankyňa mesta aj mestskej časti. ,,V rámci nášho projektu sa vybuduje len prvá etapa plánovaného predĺženia, pričom táto investícia prichádza z našej strany,“ hovorí Peter Kysela.

Projekt Zátišie vyvoláva pozitívne reakcie

Na  architektonickom stvárnení nášho projektu sme tiež pracovali dlho a snažili a priniesť do Nového mesta pekný projekt. ,,Veľmi oceňujeme, že developer Atrios prišiel ešte na začiatku s prvotným návrhom za nami a pýtal sa, ako si túto zónu predstavuje samotná mestská časť,” podal vicestarosta Vaškovič. Zároveň bol projekt koordinovaný aj so spracovateľom Územného plánu zóny Zátišie Hattalova. Názory architektov sú rovnaké, projekt aj s výškovou budovou a námestím patrí presne na toto miesto.

,,Projekt rešpektuje projekt potenciálneho predĺženia  komunikácie v Tomášikovej medzi Vajnorskou a Račianskou ul., projekt s najväčšou pravdepodobnosťou je v súlade s platným ÚP HM SR BA, v znení zmien a doplnkov, nielen z hľadiska funkčného využívania územia, ale aj z hľadiska tvorby hmotovo-priestorového usporiadania územia…  Nie som obyvateľom Zátišia, ale predmetný projekt Zátišiu môže veľmi pomôcť…“ vyjadril svoje názor k projektu vicestarosta Vaškovič.

Samotný nový verejný park či nové lokálne námestie pre ľudí sú funkciami, ktoré nie sú v každom developerskom zámere, no pre lokalitu majú skutočný prínos. Svedčí o tom aj fakt, že proti projektu ako takému neboli žiadne námietky. Výsledkom tejto spoločnej diskusie s mestskou časťou, magistrátom, ale aj po pripomienkach susedov a ďalších inštitúcií je projekt, na ktorý sme veľmi hrdí.

Lokalita Zátišie potrebuje development ako soľ

Jedným z hlavných dôvodov prečo sme sa rozhodli pre tento projekt je jeho účel – premena zanedbaného brownfieldu. Susedia v okolí nám dávali dlhšie najavo, že sa im projekt páči aj z toho dôvodu. Na prezentácii to potvrdil aj náš priamy sused: ,,Táto lokalita potrebuje development ako soľ,” povedal pán Koller, obyvateľ ulice Zátišie.

Pri tvorbe projektu sme sa snažili zapracovať všetky pripomienky tak, aby komplex so svojimi vlastnosťami lokalitu obohacoval a priniesol niečo ako pre obyvateľov, blízke okolie a aj mesto. Preto nás teší, že novú podobu pre Zátišie oceňujú najmä miestni obyvatelia. ,,Perfektný projekt. Už aby to tu bolo. 52 rokov hľadím na brownfield a teraz sa konečne, snáď, stane súčasťou mesta,“ vyjadrila svoj názor pani Hodúrová.

Atrios je Váš Dobrý sused

Netajíme sa tým, že Atrios formujeme ako dobrého developera, Vášho dobrého suseda. Pripraviť prezentáciu akéhokoľvek projektu síce nie je povinnosť developera, avšak v rámci reprezentácie našich hodnôt sme túto nepísanú povinnosť vzali na naše plecia dobrovoľne. Sme radi, že našu snahu ocenili aj ľudia v diskusii a poďakovali nám za túto iniciatívu. ,,Ďakujeme a vážime si, že s ľuďmi komunikujete,” napísala účastníčka Lívia.

Za Atrios môžeme len povedať, že organizácia takejto online verejnej diskusie je cennou skúsenosťou do budúcna. Vedieť, že patríme medzi prvých, čo transparentne komunikujú s verejnosťou za každých podmienok, je pre nás skutočne pocit zadosťučinenia.